Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Zomrel majster literárnych umení Viliam Turčány

16. 5. 2021 | videné 588-krát

Básnik, prekladateľ, pedagóg a literárny vedec PhDr. Viliam Turčány, CSc., Dr.h.c., sa narodil 24. februára 1928 v Suchej nad Parnou (okres Trnava). Po absolvovaní štúdia na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave, odbor slovenčina a francúzština (1948 – 1952), až do roku 1988 s výnimkou lektorského pobytu na univerzite v Neapole v rokoch 1972 – 1974 pôsobil ako vedecký pracovník v Ústave slovenskej literatúry SAV (resp. Literárnovednom ústave SAV).

Stredobodom jeho záujmu boli najmä problémy verzológie a historickej poetiky. Napísal štúdie o básnickej tvorbe P. O. Hviezdoslava, S. H. Vajanského, J. Jesenského, I. Krasku, J. Kollára, J. Hollého, ale aj o poetike Hviezdoslavových prekladov a o prekladoch Petrarcu a Danteho do slovenčiny

Okrem práce literárneho vedca a vysokoškolského pedagóga sa venoval aj vlastnej básnickej a prekladateľskej činnosti. Od roku 1957 (keď mu vyšla jeho básnická prvotina Jarky v kraji), pripravil na vydanie celkovo pätnásť básnických zbierok a tri výbery zo svojej poézie, početné preklady z antickej poézie (z diela Vergilia, Ovidia) a zo stredovekej a renesančnej talianskej poézie (z poézie Michelangela, Petrarcu a Danteho).

Za svoju činorodú prácu a prínos do literatúry získal viacero ocenení, napríklad Pribinov kríž I. triedy za prínos v literárnej vede a prekladateľstve (2002), prekladateľskú Cenu Jána Hollého (1968, 1981, 1986), Cenu Karla Čapka (Medzinárodná federácia prekladateľov, 1993), titul Doktor literatúry (Akadémia umenia a kultúry, Kalifornia, USA, 2000), Cenu prezidenta Talianskej republiky za rozvíjanie slovensko-talianskych kultúrnych vzťahov (2002), Čestný doktorát Trnavskej univerzity (2005), Cenu ministra kultúry Slovenskej republiky za rok 2008 za celoživotné dielo a výnimočnú prekladovú tvorbu (nové prebásnenie Konštantínovho Proglasu a jeho šírenie a prebásnenie Danteho Božskej komédie), Cenu Spolku slovenských spisovateľov a Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska za celoživotné dielo v oblasti poézie a umeleckého prekladu (2014) a iné.

Viliam Turčány zomrel 9. mája 2021 v Šelpiciach. Česť jeho pamiatke.

 

Text: Lenka Rišková, Ústav slovenskej literatúry SAV

Foto: archív ÚSlL SAV

Súvisiace články