Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka na online prednášku

Pozvánka na prednášku Petrus Wilhelmi: Utraquist Sources and New Facts about His Music

5. 5. 2021 | videné 504-krát

Na tému Petrus Wilhelmi: Utraquist Sources and New Facts about His Music bude 19. mája o 17.00 h on-line prednáška dr. hab. Pawła Gancarczyka, prof. IS PAN (Oddelenie muzikológie, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk).

Stredoveká hudobná kultúra bola v našom povedomí veľmi dlho anonymná. Mená skladateľských osobností sa objavovali v cirkevnom prostredí strediskových kláštorov (St. Gallen, Monte Cassino, Cluny, Reichenau, Hirsau, Melk a iných) a neskôr aj v univerzitnom prostredí najvýznamnejších európskych veľkomiest (Paríž, Londýn, Rím...) len veľmi sporadicky. Mimoriadne vzácne sú príklady signovaných skladieb. Identifikácia hudobnej reči konkrétnych skladateľov a ich diel je preto najmä v stredoveku obzvlášť komplikovaná.

Jednou zo vzácnych osobností neskorostredovekého hudobného života strednej Európy bol Petrus Wilhelmi de Grudenz (1392 – po roku 1452), ktorého skladateľský rukopis objavil doc. Jaromír Černý (1939 – 2012), významná osobnosť českej muzikológie. Na jeho práce nadväzuje a najnovšie výskumy českých utrakvistických rukopisov, najmä Kódexu Speciálnik (1485 – 1500) a Franusovho rukopisu (1505), predstavuje prednáška poľského muzikológa Pawła Gancarczyka. Cieľom prezentácie je rekonštrukcia hudobného odkazu diela Petrusa Wilhelmi de Grudenz na základe vybraných kompozícií a demonštrácia hudobnej praxe utrakvistov v kontexte hudobného vývoja v strednej Európe v 15. storočí.

Dr. hab. Paweł Gancarczyk je menovaným profesorom Oddelenia muzikológie Inštitútu umenia Poľskej akadémie vied, vedúcim Oddelenia muzikológie a šéfredaktorom štvrťročníka „Muzyka“. Zaoberá sa výskumom hudobnej kultúry strednej Európy v 15. a 16. storočí (hudobné rukopisy a tlače 15. a 16. storočia).  Medzi jeho najvýznamnejšie publikácie patria „Musica scripto. Kodeksy menzuralne II połowy XV wieku na wschodzie Europy Łacińskiej“ (Warszawa 2001), „Muzyka wobec rewolucji druku. Przemiany w kulturze muzycznej XVI wieku“ (Toruń 2011) a monografia „La Musique et la révolution de l’imprimerie, les mutations de la culture musicale au XVIe siècle“ (Lyon 2015, = Symétrie Recherche, série Anciens & Modernes), ktorá v roku 2016 získala cenu „Prix des Muses. V rokoch 2016 – 2019 bol Paweł Gancarczyk zodpovedným riešiteľom projektu HERA „Sound Memories: The Musical Past in Late-Medieval and Early-Modern Europe". Od roku 2019 vedie projekt Poľského národného vedeckého centra „Music in the Teutonic Order State in Prussia: Sources, Repertoires, Contexts ". V júni 2021 pripravuje vydanie knihy o Petrovi Wilhemovi a hudbe v 15. storočí v strednej Európe.

Na prednášku sa možno registrovať do 17. mája 2021 do 17.00 h.

Prednáška je súčasťou trilaterálneho medzinárodného projektu Early Music in Central Europe: Local Elements – Transregional Connections - International Research (EMCE), ktorý koordinujú Ústav hudobnej vedy SAV, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. (Praha, Česká republika) a Ústav hudobnej vedy Centra humanitných vied (Budapešť, Maďarsko).

Cyklus prednášok EMCE je súčasťou národných projektov:

  • Old Myths, New Facts": Czech Lands in Centre of 15th–Century Music Developments (GAČR EXPRO 19-28306X, 2019-2023), zodpovedný riešiteľ doc. PhDr. Hana Vlhová-Wörner, PhD.
  • APVV-19-0043 CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy (2020-2024), zodpovedný riešiteľ: PhDr. Eva Veselovská, PhD.
  • HAS "Momentum" Digital Music Fragmentology. (2019 – 2023), zodpovedný riešiteľ:  Dr. Zsuzsa Czagány

 

Text: Eva Veselovská, Ústav hudobnej vedy SAV

Súvisiace články