Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Tridsať rokov uznania rómskej menšiny

9. 4. 2021 | videné 760-krát

Pred tridsiatimi rokmi, 9. apríla 1991, prijalo Slovensko Zásady vládnej politiky k Rómom. Stalo sa tak v deň, ktorému predchádza 8. apríl, pre Rómov jeden z najvýznamnejších dní v roku – Medzinárodný deň Rómov. Základnou tézou vládneho dokumentu bolo uznanie etnickej svojbytnosti Rómov na úrovni ostatných menšín na území Slovenskej republiky. Rómovia sa tak zrovnoprávnili s ostatnými národnostnými menšinami a počas sčítania obyvateľov v roku 1991 sa tak už bolo možné k tejto národnosti prihlásiť.

Medzinárodný deň Rómov sme si začali pripomínať od roku 1990. Presne pred 50 rokmi (8. – 12. apríla 1971) sa v Orpingtone konal I. kongres Rómov. Práve tam sa rómski predstavitelia dohodli na jednotnom označení menšiny. „Pomenovania Rómov zo strany Nerómov, čiže majoritného obyvateľstva, boli v každom štáte iné. Pomenovanie Cigán v slovenskom slovníku je uvádzané ako klamár, luhár, podvodník, teda malo to negatívne značenie. A tuná vychádzali zasa z toho, čo sa nazýva endoetnonym, čiže sebaoznačenie, a to jednak početne, čo sa týka počtu obyvateľstva v Európe, ale aj percentuálneho zastúpenia, prevažuje termín Rómovia. Potom to druhé bolo Sintovia, to bolo v nemecky hovoriacich krajinách. Potom sú skupiny kočovníkov, ktoré používajú sebaoznačenie ako manuša, kale a podobne. Tieto sú početne oveľa menšie.“1 Pojem Cigáni sa počas nasledujúcich rokov stal vo väčšine krajín politicky nekorektný.

Svetový kongres Rómov mal byť len stretnutím prípravného výboru prvého kongresu. „Stretnutia sa však zúčastnilo toľko zástupcov z toľkých štátov, že sa jeho organizátori rozhodli vyhlásiť toto stretnutie za prvý zjazd Svetového rómskeho kongresu ... Otvárací deň stretnutia kongresu, 8. apríl, bol vyhlásený za Svetový deň Rómov.“ 2 Pri príležitosti tohtoročného výročia si viacero organizácií, inštitúcií, ako aj jednotlivcov pripravilo množstvo podujatí. Z dôvodu stále trvajúcej pandemickej situácie sa podujatia presunuli do online prostredia. Niektoré sú dokonca voľne dostupné aj po „premiére“.

Každoročne si Medzinárodný deň Rómov pripomína Múzeum kultúry Rómov na Slovensku. Rovnako aj nezisková organizácia ARA ART každoročne pripravuje oslavy k tomuto významnému dňu. Tohtoročné oslavy nesú názov ľikeras peha, teda Držíme spolu. Pre divákov sú pripravené tri moderované koncerty, ako aj talkshow s bohatým hudobným programom. Rómske vysielanie RTVS si pre svojich poslucháčov pripravilo sériu rozhovorov o význame Medzinárodného dňa Rómov. Čo tento deň znamená pre Rómov? Ako sa k nemu stavajú? Všetky rozhovory nájdete v archíve. Štátna vedecká knižnica v Prešove, Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom otvorila výstavu Neznáme farby osobností. Autorom obrazov je rómsky výtvarník Jozef Fečo. Vo štvrtok sa tiež konala záverečná konferencia projektu PolRom, ktorý sa venuje účinnému boju proti diskriminácii v meniacej sa politickej klíme v Európe. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová prijala pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov v Prezidentskom paláci Rómov a Rómky z prvej línie boja proti pandémií a jej dôsledkom.

Rómovia sú najväčšou etnickou menšinou v Európe, nech je pre nás Medzinárodný deň Rómov príležitosťou na zamyslenie a snahou o lepší svet pre nás všetkých.  

Text: Klára Kohoutová, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV

 


1Etnológ René Lužica z Ústavu romologických štúdií FSVaZ Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v rozhovoru pre RTVS – Rómske slovo, 7. apríla 2021.  [Online] Dostupné z URL: [Cit. 2021-04-08]

2Múzeum kultúry Rómov na Slovensku: Svetový deň Rómov. [Online] Dostupné z URL: [Cit. 2021-04-08]

 

Súvisiace články