Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Zemetrasenie

Zemetrasenie pri Viedenskom Novom Meste

31. 3. 2021 | videné 1359-krát

V utorok, 30. marca o 18:25 LSEČ (16:25 svetového času) seizmické stanice Národnej siete seizmických staníc (NSSS), prevádzkované Ústavom vied o Zemi SAV a Lokálnej seizmickej siete východné Slovensko (LSSVS), prevádzkovanej Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK zaznamenali zemetrasenie z ohniskovej zóny Viedenské Nové Mesto (Wiener Neustadt). Jeho epicentrum bolo zhruba 5 km juhozápadne od mesta Viedenské Nové Mesto.

Zemetrasenie malo magnitúdo 4,2 a predbežnú hypocentrálnu hĺbku 11 km pod zemským povrchom. Zemetrasenie zaznamenali aj makroseizmicky. Primárne informácie pre TASR potvrdil Kristián Csicsay, vedúci Oddelenia seizmológie z Ústavu vied o Zemi SAV.

Doteraz bolo na ÚVZ SAV elektronicky poslaných 65 makroseizmických dotazníkov prevažne z Bratislavy a okolitých obcí.

Aktuálne údaje o pozorovaniach zemetrasenia

Seizmická činnosť v oblasti Viedenského Nového Mesta (Wiener Neustadt) sa viaže na geologicky komplikovaný kontakt Východných Álp a Západných Karpát vo Viedenskej panve. Oblasť je súčasťou veľkého zlomového systému, ktorý sa tiahne z východného Rakúska cez najzápadnejšiu časť Slovenska – tzv. tektonická línia Mur – Mürz – Leitha, s predĺžením do seizmicky najaktívnejšej oblasti na Slovensku – okolia Dobrej Vody. Tektonická zóna od východného ukončenia Álp má niekoľko segmentov, najaktívnejší je segment Mittendorf/Schwandorf. Tektonická línia Mur – Mürz – Leitha smeru JZ – SV je výrazná aj v morfológii. Prechádza ňou významné cestné a železničné spojenie medzi Viedňou, Semmeringom, Leobenom smerom do Korutánska. Ohniskový mechanizmus zemetrasenia z 30. marca pri Neunkirchene je v súlade s predpokladanou aktivitou na zlomovej línii, ktorá sa prejavuje ako kombinácia bočného posunu a poklesového zlomu.

Zemetrasenia sa v uvedenej oblasti nie sú ničím výnimočným. Za posledných 25 rokov sme pocítili na území Slovenska sedem zemetrasní s epicentrom v tomto regióne:

11. júla 2000                      lokálne magnitúdo ML = 4,9

11. júla 2000                      lokálne magnitúdo ML = 4,1

1. júla 2001                         lokálne magnitúdo ML = 4,3

7. mája 2009                     lokálne magnitúdo ML = 4,1

20. septembra 2013         lokálne magnitúdo ML = 4,1

2. októbra 2013                 lokálne magnitúdo ML = 3,7

25. apríla 2016                   lokálne magnitúdo M= 4

Údaje o súčasnom zemetrasení budú ďalej analyzované a priebežne aktualizované.

Text: Ján Madarás, Kristián Csicsay, Andrej Cipciar, Peter Pažák a Lucia Fojtíková, Ústav vied o Zemi SAV, 31. marca 2021, 14:00 hod.

Foto: ÚVZ SAV

Súvisiace články