Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Medzinárodný deň žien

Počet ľudí v IT sektore sa rapídne rozrastá, no podiel žien klesá

6. 3. 2021 | videné 1200-krát

Existujú pracovné miesta, kde sa ženám darí len pozvoľna preniknúť. Patria sem aj oblasti STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) vrátane informačných a komunikačných technológií (IKT), ktoré sú špecifické výrazne poddimenzovaným zastúpením žien, a to nielen na Slovensku.

IT sektor trpí globálnym chronickým nedostatkom IKT špecialistov. Ženy sú podreprezentované na všetkých stupňoch digitálneho sektora v Európe. Hoci práve digitálny sektor sa rapídne rozrastá a tvorí stovky tisícov nových pracovných miest každý rok, pomer žien v tomto sektore klesá. Napriek dopytu po IKT zručnostiach a rastúcej nezamestnanosti sa predpokladá, že EÚ bude trpieť nedostatkom digitálnych zručností už od roku 2020. Až 52 percent populácie EÚ tvoria ženy, ale reprezentujú len 17 percent zo všetkých IKT špecialistov a zarábajú o 19 percent menej v porovnaní s mužmi pracujúcimi na rovnakých pozíciách. S 13,7 percenta zastúpením žien v tejto oblasti je Slovensko pod priemerom EÚ,“ uvádza Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Podľa štúdie Európskej komisie Women in the Digital Age z roku 2018, ak by sa zvýšil počet žien, ktoré sa aktívne zapoja do digitálneho pracovného trhu, európskej ekonomike by to prinieslo zvýšenie HDP v sume až do 16 miliárd eur ročne.

Medzinárodný projekt PRACE, v ktorom je Slovensko zastúpené Centrom spoločných činností SAV a ktorý zastrešuje viacero HPC aktivít v Európe, vyzdvihol príklady úspešných žien pôsobiacich v tejto oblasti v publikácii Women in HPC. Ide o časopis zameraný nielen na pokrok v oblasti HPC, ale aj na ženy, ktoré k takému pokroku prispejú. Podľa predsedníčky vedeckého riadiaceho výboru PRACE Dr. Sylvie Joussaumovej podiel žien v oblasti HPC rastie zo dňa na deň a posilňuje tak HPC komunitu.

Na Slovensku aktívne prispieva k vyrovnaniu zastúpenia žien v IT oblasti iniciatíva AjTyvIT, ktorá organizuje rôzne zamerané vzdelávacie aktivity určené pre dievčatá a ženy.

Inšpiratívne rozhovory so ženami v IT sprostredkováva slovenskej komunite aj portál robimeit.sk.

Národné kompetenčné centrum pre HPC dôsledne uplatňuje rovnaký prístup ku všetkým zamestnankyniam a zamestnancom a riadi sa antidiskriminačnými princípmi aj pri výberových procesoch. Radi by sme sa tiež počas najbližšieho roka svojimi aktivitami zapojili do úsilia zvýšiť počet žien študujúcich či pracujúcich v IT oblasti.

Témou Medzinárodného dňa žien, ktorú na rok 2021 vyhlásila organizácia OSN, je Ženy vo vedení: Dosiahnutie rovnosti vo svete COVID-19. Národné kompetenčné centrum pre HPC preto pri tejto príležitosti praje všetkým ženám a mužom nielen veľa energie čeliť výzvam vo svojom osobnom či pracovnom živote, ale aj odvahy vyzvať a viesť našu spoločnosť k pozitívnej zmene.

Text: Halyna Hyryavets, Centrum spoločných činností SAV

Foto: CSČ SAV

Súvisiace články