Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Projekt CAPSID a jeho aktivity spolufinancuje Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko

Seminar Speaker Series – Prof. Matthias Wilmanns

3. 2. 2021 | videné 628-krát

Prednáška špeciálneho hosťa prof. Matthiasa Wilmannsa pôsobiaceho na jednom z najprestížnejších vedeckých pracovísk, v EMBL (European Molecular Biology Laboratory) v Hamburgu, pod názvom „The sarcomeric protein myomesin has it all-in-one: Rigidity, flexibility and elasticity“ zo série prednášok ,Seminar Speaker Series´ projektu CAPSID sa bude konať vo štvrtok 4. februára o 14.00 hod. prostredníctvom on-line vysielania cez aplikáciu ZOOM.

Cieľom vedeckej skupiny profesora Wilmannsa je odhaľovať komplexnú 'architektúru' procesov translokácie proteínov cez membrány a mechanizmy ich molekulárnej elasticity pomocou integratívneho prístupu štruktúrnej biológie doplneného najnovšími funkčnými experimentmi.

Ich súčasný výskum sa zaoberá najmä štruktúrami náročných proteínových komplexov biomedicínskeho významu, ktoré prinášajú riešenia hlavných výskumných otázok v procese infekcie patogénnymi baktériami, ale aj pri rakovine, kardiológii a nefrológii.

Na dosiahnutie týchto cieľov kombinuje tento EMBL tím röntgenovú kryštalografiu, jednočasticovú kryoelektrónovú mikroskopiu a ďalšie doplnkové techniky štrukturálnej biológie.

Cieľom prednášky bude predovšetkým predstavenie získaných poznatkov o procesoch molekulárnej translokácie cez membrány a tiež výsledkov štúdia, ako proteíny reagujú na vonkajšie sily v bunke pomocou molekulárnej elasticity.

Projekt CAPSID a jeho aktivity spolufinancuje Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko.

Viac informácií o prednáške, ako aj registrácia na webovej stránke projektu.

Text: Zuzana Vetercin Čeplíková, BMC SAV

Súvisiace články