Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Aktuálna výzva pre teatrológov. Na snímke Miloš Mistrík

Ohliadnutie sa za Rokom slovenského divadla

15. 1. 2021 | videné 1082-krát

Do uplynulého kalendárneho roku 2020 vstupovala slovenská divadelnícka obec s veľkými očakávaniami. Z rozhodnutia Ministerstva kultúry SR totiž dostal označenie Rok slovenského divadla a milovníkom dramatického umenia sľuboval široké spektrum lákavých podujatí. Napokon bolo všetko inak. Namiesto osláv storočnice Slovenského národného divadla a s ňou celého profesionálneho divadelníctva dostalo živé azda umenie najtvrdšiu ranu vo svojej existencii – verejné podujatia sa nemohli konať, divadlo ostalo bez svojho diváka. Mnohé z plánovaných akcií sa vôbec nezrealizovali, iné sa uskutočnili v obmedzenom režime. A tak sa rok, ktorý mal byť oslavou živého umenia, odohral prevažne vo virtuálnom priestore.

Na viacerých aktivitách dedikovaných Roku slovenského divadla participoval alebo ich priamo inicioval a realizoval Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV. Kurátorsky sme sa spolupodieľali na výstave Divadelné storočie – stopy a postoje, ktorá vznikla v spolupráci Divadelného ústavu Bratislava so Slovenským národným múzeom (inštalácia na Bratislavskom hrade). Históriu divadla sme približovali divákom tiež ako protagonisti desaťdielneho dokumentárneho seriálu Storočnica SND (RTVS, Furia Film) a dokumentárneho filmu Anny Gruskovej Život za divadlo (Reminescencie) alebo ako diskutujúci v populárno-náučnej relácii SK Dejiny (RTVS). Veľký priestor dostalo jubilujúce slovenské divadelníctvo na vlnách Slovenského rozhlasu. Opäť za výdatnej účasti teatrológov z ÚDFV: boli sme častými hosťami v rozhlasových štúdiách, či už vo viacerých reláciách živého vysielania Rádia Devín, alebo ako účinkujúci v dokumentárno-umeleckých fíčroch (Sto sezón SND, Príbeh na týždeň), v 52-dielnom cykle Desať dekád divadla a v ďalších programoch.

Lockdown, ktorý v značnej miere paralyzoval divadelnú tvorbu a jej uvádzanie, sa našťastie v rovnakej miere nepodpísal na útlme publikačnej činnosti. A tak popri popularizácii divadla a sprostredkúvaní jeho histórie širokému rozhlasovému a televíznemu publiku sme našu energiu koncentrovali na vedeckú reflexiu. Rok slovenského divadla sme na jeho prahu ešte stihli privítať verejnými prezentáciami vzácneho edičného projektu Max Reinhardt a Bratislava/und Pressburg (ed. Miloš Mistrík), ktorý poukázal na európske parametre slovenského divadla i teatrologického výskumu. Na pulty kníhkupectiev sa dostala kolektívna publikácia Zlaté šesťdesiate (roky) v SND (ed. Dagmar Podmaková) a rok sme zavŕšili monografiou Dáše Čiripovej Debris Company, venovanou jednému z našich najpozoruhodnejších tanečno-divadelných zoskupení. Teatrológovia z ÚDFV sa podpísali pod tri kapitoly kolektívnej publikácie Dejiny slovenského divadla II (Divadelný ústav) a koncepčne aj autorsky participovali na rozsiahlom edičnom projekte SND a Vydavateľstva SLOVART 100 rokov SND (plánované vydanie 2021, ed. Dagmar Podmaková). Storočnicu reflektuje tiež najnovšie číslo vedeckého štvrťročníka Slovenské divadlo (4/2020), ktorý ÚDFV vydáva už 68 rokov, koncentrujúc sa na menej spracované alebo doposiaľ nepublikované témy staršej i novšej divadelnej histórie.

Storočnica slovenského profesionálneho divadla je minulosťou a pred divadelnými vedcami stoja nové výskumné výzvy. Napríklad tie, ktoré naznačila úspešná online medzinárodná Banskobystrická teatrologická konferencia 2020 a rovnomenný zborník s názvom Stimuly a vízie európskeho divadla 21. storočia (ed. Elena Knopová).                               

Text a foto: Michaela Mojžišová, Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV

Súvisiace články