Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Lúčime sa s RNDr. Valériou Regecovou

11. 1. 2021 | zhliadnuté 708-krát

V piatok 30. decembra 2020 vo veku 66 rokov zomrela RNDr. Valéria Regecová, pracovníčka Ústavu normálnej a patologickej fyziológie Centra experimentálnej medicíny SAV. Napriek skutočnosti, že viacerí spolupracovníci vedeli o jej dlhotrvajúcej a vyčerpávajúcej chorobe, odchod Dr. Regecovej bol pre nás nečakaný a náhly. Ukázal nám, že aj to najhúževnatejšie a najpriateľskejšie srdce sa raz zastaví.

Dr. Regecová vyštudovala antropológiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Po skončení vysokoškolského štúdia nastúpila v roku 1980 na Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV (dnes ÚNPF CEM SAV). Pracovala na Oddelení kardiovaskulárnej fyziológie človeka a neskôr na Oddelení experimentálnej hypertenzie. Od začiatku sa venovala výskumu funkcie srdca pomocou vektokardiografickej analýzy, ale aj výskumu zmien krvného tlaku a jeho vzťahu s antropometrickými parametrami mladej slovenskej populácie. Vybudovala databázu údajov o krvnom tlaku, frekvencii srdca a antropometrických parametroch detí a mládeže Slovenska v období 1980 až 2020. Na základe údajov, ktoré získavala v spolupráci s Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a pediatrami v rámci celého Slovenska, sa výrazne podieľala na stanovení referenčných hodnôt krvného tlaku ako aj na určení hodnôt nadváhy, obezity a hypertenzie slovenských detí. V rokoch 2015 – 2020 bola členkou kolektívu medzinárodného projektu Svetovej zdravotníckej organizácie zameraného na monitoring, prevenciu a zníženie výskytu detskej obezity v 40 európskych krajinách. Spolupracovala tiež s organizáciou Non-Communicable Diseases Risk Factor Collaboration, ktorá poskytuje odbornej verejnosti informácie o rizikových faktoroch  neprenosných chorôb pre 200 krajín zo všetkých častí sveta. Výsledkom týchto spoluprác je, že dlhoročné, pedantne získavané, vyhodnocované a analyzované údaje o slovenskej mládeži zostanú navždy zaznamenané v odbornej literatúre pre budúce pokolenia ako súčasť výsledkov publikovaných v prestížnych časopisoch Nature (2019) a Lancet (2020). Dr. Regecová bola členkou Medzinárodnej elektrokardiografickej spoločnosti, Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti, Slovenskej antropologickej spoločnosti, Slovenskej kardiologickej spoločnosti a v neposlednom rade tiež členkou výboru Slovenskej spoločnosti pre vedy a umenie.

My vedeckí pracovníci vieme, že analýza fyziologických javov a súvislostí si okrem exaktného hodnotenia vyžaduje aj istú predstavivosť. Práve tá sa spolu s myšlienkami, pocitmi a fantáziou stala podstatou umeleckej tvorby Dr. Regecovej. Tak ako máme všetci jedinečné odtlačky prstovaj srdce človeka má neopakovateľnú „mapu“, ktorá sa mení počas každého úderu. Dr. Regecová z týchto máp robila obrazy sŕdc. Také originálne, ako je každý z nás. Dr. Regecová nám ukázala, že veda a umenie sa až tak výrazne nelíšia. Jej obrazy inšpirované vektokardiografickými mapami ľudského srdca sa objavili na viacerých sympóziách a výstavách doma i v zahraničí. Niektoré z nich doteraz tvoria výzdobu nášho ústavu a nachádzajú sa aj na detskej onkológii. Dr. Regecová bola výrazná osobnosť nášho pracoviska, jej práca bola pre ňu zároveň koníčkom.

Aj v osobnom živote bola Dr. Regecová mimoriadne aktívna. Bola členkou klubu Soroptimist International, v ktorom sa podieľala na viacerých podujatiach. Každoročne sa podieľala na charitatívnom predávaní na vianočných trhoch, z ktorého výťažok šiel na dobročinné účely. Podporovala tiež onkologicky a zrakovo postihnuté detí, s ktorými sa neformálne stretávala a pomáhala pri riešení ich každodenných problémov. Dr. Regecová žila svoj život naplno, milovala ľudí, umenie, prírodu. Bola propagátorka pohybovej aktivity nielen u detí, ale ju aj sama vykonávala. Bicykel bol jej verným neživým priateľom, ktorý často používala v meste i  na cyklistických výletoch. Milovala slobodu, nedala sa zošnurovať zbytočnými príkazmi a pravidlami, každej aktivite dodala nový rozmer. Rada cestovala a spoznávala nové krajiny a svojím pozitívnym a optimistickým prístupom vždy vedela svojich kolegov povzbudiť a dobre naladiť. Bola milujúca manželka, matka troch vysokoškolsky vzdelaných synov aj stará matka. Dr. Regecová bola vždy nápomocná, bola nielen kolegyňou, ale aj kamarátkou.

Valika, odpočívaj v pokoji. Navždy ostaneš v našich srdciach.

Text: Spolupracovníci z ÚNPF CEM SAV