Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Ihličnany enormne ubúdajú

29. 12. 2020 | videné 1596-krát

Symbolikou obdobia Vianoc je aj stálo-zelený strom – ihličnan. V zimnom období sú to práve ihličnaté stromy, ktoré nespia, ale dokážu v určitej miere využívať fotosyntetické procesy a profitovať aj z tohto obdobia roka. Vedci zo Slovenskej akadémie vied upozorňujú, že ihličnany sú dôležitým prvkom slovenských lesov a ich ubúdanie v súvislosti so zmenou prostredia, nárastom teplôt, sucha a premnoženia hmyzích škodcov je enormné.

„´Environment´, v ktorom žijeme spolu s inými organizmami, má obrovský vplyv na rozvoj našich schopností, mieru odolnosti a adaptívne procesy. Schopnosť jednotlivých druhov prežiť pod vplyvom meniacej sa klímy silne závisí od variability konkrétnych odoziev práve vo vnútri druhu. Spolu s kolegami sa v rámci viacerých domácich a medzinárodných projektov (CLIMO –  CSF Climate Smart Forestry – klimaticky orientované lesníctvo) zaoberáme aj výskumom európskych populácií smreka,“ hovorí Gabriela Jamnická z Ústavu ekológie lesa SAV.

Vedcom sa potvrdilo, že čím vyššie ihličnany rastú, tým sú odolnejšie.

„Zistili sme, že populácie z vyšších nadmorských výšok alebo okrajových oblastí, kde sú ´tvrdšie´ podmienky na život, si vytvorili lepšie obranné mechanizmy voči negatívnym vplyvom prostredia. Tieto mechanizmy by mohli efektívne využiť aj v budúcnosti, napríklad pri vyrovnaní sa s dlhším obdobím sucha – modifikáciou bunkových membrán, akumuláciou špecifických látok a proteínov, hustotou prieduchov, efektívnejšou fotochemickou účinnosťou, množstvom a pomerom ochranných monoterpénov či efektívnejším využitím vody,“ dodáva Gabriela Jamnická.

Vedci veria, že tieto „zelené“ symboly Vianoc prežijú v stredoeurópskom priestore aj za pomoci mechanizmov, ktoré budú využívať výber odolnejších alebo adaptabilnejších genetických zdrojov.

Spracovala: Monika Tináková

Foto: unsplash.com/Myriam Zilles

Súvisiace články