Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Vzhľadom na pretrvávajúce protipandemické opatrenia sa tretie stretnutie konalo online

Hodnotiace stretnutie členov Medzinárodného poradného výboru so zástupcami SAV

10. 11. 2020 | videné 1453-krát

Na ďalšom, už treťom v poradí, hodnotiacom stretnutí sa stretli v pondelok 9. novembra zástupcovia Medzinárodného poradného výboru (IAB) a Slovenskej akadémie vied. Vzhľadom na pretrvávajúce protipandemické opatrenia sa stretnutie konalo online.

Po privítaní predsedu SAV Pavla Šajgalíka a úvodnom slove Márie Omastovej, členky predsedníctva SAV a predsedníčky Akreditačnej komisie SAV, vystúpili podpredsedovia jednotlivých oddelení vied Pavol Siman, Karol Marhold a člen Predsedníctva SAV za 3. oddelenie vied Gabriel Bianchi, ktorí zhodnotili odporúčania IAB najmä vzhľadom na vytvorenie medzinárodných poradných rád na jednotlivých ústavov SAV.  V hodnotení práce ústavov sa zhodli, že výrazne sa zvýšila spolupráca – aj na základe odporúčaní IAB – s univerzitami. Osobitnú pozornosť si podľa Karola Marholda, podpredsedu SAV pre 2. OV zasluhuje podpis Memoranda o spolupráci s Karlovou univerzitou v Prahe. IAB ocenila aj pokračujúcu užšiu spoluprácu s dvoma najväčšími slovenskými univerzitami UK a STU, ktorá sa odrazila napríklad aj pri programe SASPRO 2. O ňom, ako aj o pripravovanom programe IMPULZ informoval v rámci programu stretnutia podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie Peter Samuely. Oba programy sú dobrým krokom k zmierňovaniu odlivu mozgov zo Slovenska a prispievajú k proklamovanému obehu mozgov. O počte doterajších doktorandov informovala členka Predsedníctva SAV Ľubica Lacinová, pričom zdôraznila, že snahou SAV je získať viac PhD študentov aj post-doktorandov z vyspelých krajín. Súčasným problémom je však stále pretrvávajúca pandémia s ňou súvisiace opatrenia, ktoré zabránili mnohým novoprijatým PhD študentom pricestovať na Slovensko.

O prebiehajúcej transformácii SAV referoval podpredseda SAV Juraj Koppel. O plánoch, ktoré v súvislosti s transformáciou SAV čakajú, hovoril aj predseda SAV, pričom vyzdvihol pôsobenie nového štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR Ľudovíta Paulisa. Pozitívne napredovanie v oblasti transformácie  ocenila aj zástupkyňa IAB Marja Makarow.

V ďalšej časti rokovania M. Omastová oboznámila členov IAB s naplánovaním ďalšieho hodnotenia ústavov SAV, ktoré  bude za obdobie šiestich rokov od 2016 do 2021. Zásady hodnotenia schválil Snem SAV v októbri 2019.

Odporúčanie IAB pre ďalšiu činnosť SAV zašle IAB po prerokovaní v priebehu novembra a budú uverejnené na webovom sídle SAV.

Na záver stretnutia predseda SAV Pavol Šajgalík vysoko ocenil pomoc IAB pri transformačnom procese akadémie, podľa neho sa SAV vďaka hodnoteniu IAB pohla veľmi dopredu.  Zároveň oznámil, že, ďalšie stretnutie IAB a SAV bude  naplánované na apríl alebo máj 2021, počas volebného obdobia súčasného Predsedníctva SAV.

Text: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články