Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračné foto

Cena Jána Bahýľa putuje aj do SAV

6. 11. 2020 | videné 923-krát

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejnil tohtoročné výsledky súťaže o Cenu Jána Bahýľa za mimoriadne technické alebo dizajnérske riešenia, ktoré udeľuje od roku 1999. Cieľom súťaže je pozdvihnúť vedecko-technickú tvorivosť na Slovensku a priemyselno-právnu ochranu jej výsledkov.

Cenu v kategórii vysoké školy a výskumné centrá získal aj vynález zo Slovenskej akadémie vied, ktorý je predmetom slovenského patentu Kmene mikroorganizmov Trichoderma atroviride a Trichoderma harzanium a prostriedok na ochranu rastlín, ktorý ich obsahuje, a ktorého majiteľom je Chemický ústav SAV. Tím pôvodcov pod vedením doc. Ing. Vladimíra Farkaša, DrSc., excelentne zvládol komplexný proces prenosu poznatkov do aplikačnej praxe od selekcie, optimalizácie účinnosti bioochrany až po technologický postup cenovo efektívnej masívnej produkcie spór, ktorá je patentovo chránená.

Ocenený vynález rozširuje ekologickú alternatívu voči používaniu chemických hnojív a pesticídov, podporuje ekologické  poľnohospodárstvo a znižuje náklady pri výrobe biopotravín.

V praxi tento vynález realizuje slovenská spoločnosť AZOTER Trading, s. r. o.

Srdečne blahoželáme!

Text: Kancelária pre transfer technológií SAV

Foto: unsplash/Emese Tóth

Súvisiace články