Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Aparatúta pre meranie fázových rovnováh vo fluoridových taveninových systémoch

Vedci na Ústave anorganickej chémie SAV prevádzkujú jedinečné laboratórium

27. 10. 2020 | videné 2004-krát

Vedci z Oddelenia taveninových sústav Ústavu anorganickej chémie SAV skúmajú priemyselne zaujímavé taveniny anorganických solí, predovšetkým fluoridy. Prevádzkujú celosvetovo jedinečné laboratórium, ktoré poskytuje infraštruktúru pre meranie viacerých chemických vlastností týchto tavenín na jednom mieste. Získané výsledky slúžia ako porovnávacie štandardy pre laboratóriá po celom svete.

Oddelenie taveninových sústav vzniklo na pôde Ústavu anorganickej chémie SAV pred viac ako 50 rokmi. Dôvodom boli vedecké potreby vtedy prudko sa rozvíjajúceho domáceho elektro-metalurgického priemyslu a výroby hliníka. „Prioritnou témou nášho výskumu sú dnes fluoridové taveniny a ich fyzikálnochemické, elektrochemické a termochemické vlastnosti," hovorí riaditeľ Ústavu anorganickej chémie SAV Miroslav Boča.

„Fluoridové taveniny sú výnimočné tým, že ako jediné rozpúšťajú oxidy kovov, z ktorých sa vyrábajú čisté kovy ako napríklad hliník a horčík, ktoré sú nenahraditeľné vo všetkých priemyselných odvetviach," vysvetľuje František Šimko z Ústavu anorganickej chémie SAV.

Výsledky výskumu vedcov z tohto oddelenia môžu prispieť k zníženiu tvorby CO2 pri priemyselnej výrobe kovov: „V súčasnosti sa zameriavame na vývoj nových technológií výroby kovov bez produkcie CO2, čím nasledujeme koncept tzv. zelenej chémie," dopĺňa František Šimko.

„Zelená chémia je bezodpadová chémia. Súvisí s cilkulárnou ekonomikou, keď vyrábame komodity alebo energie bez toho, aby sme zaťažovali životné prostredie," hovorí Michal Korenko z Oddelenia taveninových sústav ÚACH SAV.

Taveniny anorganických solí nachádzajú využitie aj v technológiách, ktoré môžu byť kritické pre koncept tzv. vodíkovej ekonomiky. „Sú to napríklad nukleárne reaktory tzv. 4. generácie na báze roztavených solí, tiež vysokoteplotné teplo-transportné systémy pre solárny alebo nukleárny zdroj tepla a rôzne druhy systémov pre uchovanie tepla a elektrickej energie vrátane vysokoteplotných batérií a palivových článkov," dodáva Michal Korenko.

Oddelenie spolupracuje s významnými priemyselnými partnermi a s poprednými vedecko-výskumnými pracoviskami v USA, Francúzsku, Nórsku, v Rusku a v Českej republike.

Viac informácií v priloženom videu.

Spracoval: Referát pre komunikáciu a médiá SAV

Foto: Katarína Gáliková

Video: Martin Bystriansky

Súvisiace články