Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ocenení mladí vedci za 2. oddelenie vied s členmi Predsedníctva SAV

Predsedníctvo SAV ocenilo práce mladých vedcov

16. 10. 2020 | videné 2089-krát

Predsedníctvo SAV udelilo vo štvrtok 15. októbra ocenenia pre mladých vedeckých pracovníkov. Za prísnych protiepidemických opatrení diplomy vedcom 2. a 3.oddelenia vied odovzdal predseda SAV prof. Pavol Šajgalík za prítomnosti členky Predsedníctva SAV prof. Ľubice Lacinovej a podpredsedu SAV pre 3. vedné oddelenie RNDr. Miroslava Morovicsa.

Za 2. oddelenie vied SAV spomedzi desiatich zapojených mladých vedeckých pracovníkov získala 1. cenu RNDr. Lenka Lorencová, PhD., z Chemického ústavu SAV za prácu Využitie nového perspektívneho 2D nanomateriálu "MXénu" pri príprave senzorov.

Mgr. Branislav Kura, PhD., z Centra experimentálnej medicíny SAV – Ústavu pre výskum srdca získal 2. cenu za projekt Nové možnosti ochrany myokardu v situáciách zvýšenej tvorby voľných radikálov. Úloha mikroRNA.                                                               

Ing. Silvia Schmidtová, PhD., z Biomedicínskeho centra SAV – Ústavu experimentálnej onkológie, Chemorezistencia testikulárnych nádorov – dokážeme ju prekonať? bola odmenená tretím miestom v rámci 2. oddelenia vied.                                                                                                                         

Čestné uznanie získala Mgr. Mária Šibíková, PhD., z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV – Botanického ústavu za prácu Vplyv nepôvodných lesov na prostredie, v ktorom žijeme.                                                                  

V rámci 3. oddelenia vied SAV si prevzala 1. cenu Ing. Mária Širaňová, PhD., z Ekonomického ústavu SAV za prácu Procedúra makroekonomických nerovnováh a problém úniku kapitálu.                                                                                     

Druhú cenu si odniesol Mgr. Michal Holeščák, PhD., z Archeologického ústavu SAV za výskum Neskorí nomádi na území Slovenska.

Mgr. Jakub Šrol, PhD., z Centra spoločenských a psychologických vied SAV – Ústavu experimentálnej psychológie za Individuálne rozdiely v podliehani kognitívnym odchýlkam si odniesol 3.cenu.                                                                                                                                       

Jedno z dvoch čestných uznaní získal Mgr. Martin Navrátil, PhD., z Ústavu slovenskej literatúry SAV za prácu Varianty raných básní Vojtecha Mihálika.

Víťazom súťaže z košických ústavov odovzdal v Košiciach diplomy prvý podpredseda SAV prof. Peter Samuely.

Zoznam ocenených mladých vedcov

1. oddelenie vied:

1. cena: Mgr. Dmytro Rak, PhD., Ústav experimentálnej fyziky SAV

2. cena: Ing. Patrik Sleziak, PhD., Ústav hydrológie SAV

3. cena: RNDr. Zuzana Birčáková, PhD., Ústav materiálového výskumu SAV

2. oddelenie vied:

1. cena: RNDr. Lenka Lorencová, PhD., Chemický ústav SAV

2. cena: Mgr. Branislav Kura, PhD., Centrum experimentálnej medicíny SAV – Ústav pre výskum srdca

3. cena: Ing. Silvia Schmidtová, PhD., Biomedicínske centrum SAV – Ústav experimentálnej onkológie

Čestné uznanie: Mgr. Mária Šibíková, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity – Botanický ústav

3. oddelenie vied

1. cena: Ing. Mária Širaňová, PhD., MA, Ekonomický ústav SAV

 2. cena: Mgr. Michal Holeščák, PhD., Archeologický ústav SAV

3. cena: Mgr. Jakub Šrol, PhD., Centrum spoločenských a psychologických vied – Ústav experimentálnej psychológie SAV

Čestné uznania: Mgr. Martin Navrátil, PhD., Ústav svetovej literatúry SAV, Mgr. Martin Vacek, PhD., Filozofický ústav SAV

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články