Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ocenené vedkyne (zľava) Svetlana Miklíková a Dominika Fričová

Laureátky súťaže L’Oréal UNESCO Pre ženy vo vede si prevzali ocenenia

13. 10. 2020 | videné 1698-krát

Štvrtý ročník súťaže L’Oréal UNESCO Pre ženy vo vede sa musel zaobísť bez slávnostného ceremoniálu spojeného s udeľovaním cien. Víťazné projekty laureátok, oboch tento rok zo Slovenskej akadémie vied, vyhlásila porota online, obidve si však za prísnych protiepidemických opatrení prevzali ocenenie v pondelok 12. októbra na pôde SAV od predsedu akadémie prof. RNDr. Pavla Šajgalíka, DrSc.

Tohtoročné ceny udelili v kategórii do 35 rokov Mgr. Svetlane Miklíkovej, PhD., ktorá pôsobí v Ústave experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave, a MUDr. RNDr. Dominike Fričovej, PhD., z Neuroimunologického ústavu SAV v Bratislave.

Napriek tomu, že o špičkové vedkyne na našich ústavoch nemáme núdzu, v ich pomernom zastúpení v riadiacich funkciách sa to zatiaľ výrazne neodráža, prihovoril sa vedkyniam pri preberaní ocenení predseda SAV. Zároveň ich motivoval, aby mali ambície dostať sa do riadiacich funkcií, kde stále cítime nedostatok žien.   

Členka Predsedníctva SAV prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., ktorá bola predsedníčkou poroty súťaže L’Oréal UNESCO Pre ženy vo vede, krátko informovala o projektoch oboch vedkýň, ako aj o ich doterajšej vedeckej práci. Obe výherkyne získali výhru v sume 5000 eur, ktorú môžu investovať do ďalšieho výskumu alebo na osobné účely.

Mgr. Svetlana Miklíková, PhD., pôsobí v Ústave experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave. Predmetom skúmania v rámci jej projektu je predklinický model organoidov, ktorý pozostáva nielen z prsníkových nádorových buniek, ale aj mezenchymálnych stromálnych buniek predstavujúcich dôležitú súčasť nádorového mikroprostredia.

MUDr. RNDr. Dominika Fričová, PhD., pracuje na Neuroimunologickom ústave SAV v Bratislave a cieľom jej oblasti výskumu je Parkinsonova choroba, kde dochádza k selektívnemu odumieraniu dopamínergných neurónov, a hľadá spôsob, ako spomaliť proces starnutia týchto buniek a pomôcť pacientom.

Cieľom projektu L’Oréal UNESCO Pre ženy vo vede je vyzdvihnúť prácu slovenských vedkýň a upriamiť pozornosť médií na ich talent a úspechy, osloviť mladú generáciu a motivovať ju pre vedeckú kariéru.

Text: Referát pre komunikáciu a médiá SAV

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články