Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Slávnostné odovzdávanie cien

Predsedníctvo SAV oceňovalo publikácie zaradené v Nature Index

16. 9. 2020 | videné 2025-krát

Súčasťou oceňovania práce vedcov SAV za minulý rok je aj odovzdávanie cien Predsedníctva SAV za publikácie z predchádzajúceho roka publikované v časopisoch, ktoré sú zaradené do databázy Nature Index. Táto kategória je určená najmä pre disciplíny z oblasti prírodných, lekárskych a technických vied. Ceny si ocenení vedci prebrali v stredu 16. septembra na pôde SAV z rúk predsedu SAV Pavla Šajgalíka, podpredsedu SAV pre vedu, výskum a inovácie Petra Samuelyho a podpredsedov SAV pre 1. a 2. oddelenia vied Pavla Simana a Karola Marholda.

Ceny si prevzali

• za publikáciu (Ne)existencia objemových nanobubliniek: Úloha ultrazvukovej kavitácie a organických látok vo vode Mgr. Dmytro Rak, PhD., Mgr. Michaela Ovadová, RNDr. Marián Sedlák, DrSc. (Ústav experimentálnej fyziky SAV),

• za publikáciu Magnónový analóg horizontu udalostí čiernej, resp. bielej diery realizovaný v supratekutej B fáze hélia-3 autori RNDr. Marcel Človečko, PhD., Ing. Emil Gažo, RNDr. Martin Kupka, CSc., RNDr. Peter Skyba, DrSc. (Ústav experimentálnej fyziky SAV),

• za publikáciu Revolučná charakterizácia zdrojov svetelného znečistenia rádiometriou nočnej oblohy Miroslav Kocifaj (Ústav stavebníctva a architektúry SAV), H. A. Solano-Lamphar, G. Videen,

• za publikáciu Optimálne pravdepodobnostné naučenie sa a následné vyvolanie unitárnych kvantových procesov Michal Sedlák, Alessandro Bisio, Mário Ziman (Fyzikálny ústav SAV),

• za publikáciu Štruktúra tenkej vrstvy diindenoperylénu na monovrstve MoS2 RNDr. Naďa Mrkývková - Tesařová, PhD., Mgr. Jakub Hagara, Mgr. Peter Nádaždy, Ing. Yuriy Halahovets, PhD., Mgr. Michal Bodík, RNDr. Kamil Tokár, PhD., Ing. Matej Jergel, DrSc., RNDr. Eva Majková, DrSc., Dr. Rer. Nat. Peter Šiffalovič, PhD. (Fyzikálny ústav SAV),

• za publikáciu Mechanizmus redundancie a špecificity Crh transglykozyláz huby Aspergillus fumigatus autorov W. Fanga, A. B. Sanza, S. G. Bartuala, B. Wanga, A. T. Ferenbacha, Vladimíra Farkaša (Chemický ústav SAV),  D. van Aaltena

• za publikáciu Polyzwitteriónové hydrogély v motoroch založených na antipolyelektrolytovom efekte a poháňaných gradientom slanosti Zavahir Sifani, Igor Krupa, Al-Maadeed Sumaya Ali, Ján Tkáč (Chemický ústav SAV), Kasák Peter,

• za publikáciu Je neurogenéza u dvoch druhov spevavcov spojená s variabilitou ich spevu? Mgr. Justína Polomová, Mgr. Kristína Lukáčová, PhD., PhD.,  RNDr. Boris Bilčík, PhD., Mgr. Ľubica Niederová-Kubíková, PhD. (Centrum biovied SAV),

• za publikáciu Detekcia PLP štruktúry pre presné určenie rýchlostných koeficientov propagácie v širokom rozsahu PLP-SEC podmienok autorov Anatoly N. Nikitin, Igor Lacík (Ústav polymérov SAV), Robin A. Hutchinson, Michael Buback, Gregory T. Russell,

za publikáciu Kryštálová štruktúra vírusového glykoproteínu HCMV UL144 v molekulovom komplexe s ľudským imunitným receptorom B a T lymfocytov (BTLA) A. Bitra, Ivana Nemčovičová (Biomedicínske centrum SAV), G. Picarda, T. Doukov, J. Wang, J. Benedict, D. Zajonc.

Ocenenie v kategórii Publikácia s mimoriadne vysokým počtom citácií si tiež prevzal Mgr. Pavol Kenderessy, Ph.D., (Ústav krajinnej ekológie SAV) za prácu Modelovanie vplyvu vegetačného krytu a rôznych spôsobov obrábania pôdy na vodnú eróziu vo viniciach – prípadová štúdia z Vrábeľ (Slovensko) s využitím modelu WATEM/SEDEM.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články