Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Logo konferencie

Konferencia Cooperation innovation technology transfer 2020

14. 9. 2020 | videné 1096-krát

V dňoch 19. – 21. októbra sa v Bratislave po prvýkrát uskutoční nový formát odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou Cooperation innovation technology transfer 2020. Diskutovať sa bude o transfere technológií, duševnom vlastníctve, inováciách a podpore podnikania.

„Sme veľmi radi, že sa nám podarilo do života uviesť nový formát podujatia, ktorý prepája pôvodnú v rámci akademickej obce pevne etablovanú konferenciu Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí s novými témami, ako sú inovácie a podpora podnikania,“ hovorí Miroslav Kubiš, vedúci Odboru transferu technológií Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a dodáva: „Veríme, že témy podujatia oslovia podnikateľov, zástupcov korporácií a prívržencov inovácií. Podarí sa nám tak upriamiť ich pozornosť na akademickú obec. Tým z podujatia vytvoríme miesto, kde sa oba svety – akademický aj komerčný – stretávajú. Konferencia sa tak môže stať akcelerátorom transferu technológií.“

Podujatie bude mať tri časti: konferenciu, spoločenský večer a matchmakingovú aktivitu – Veda pre prax. Konferenčná časť sa bude venovať: transferu technológií (Trafer technology stage), inováciám (Innovation stage), startupom (Startup stage). Osobitný priestor dostanú konzultácie na mieste v Consultancy stage. V rámci výstavného priestoru (Expo stage) sa predstaví kreatívna dielňa FabLab (CVTI SR) a Creative Point (SBA). Všetky priestory budú fungovať počas oboch dní konferencie. V rámci programu vystúpia ako spíkri aj predseda SAV Pavol Šajgalík a František Simančík, člen Predsedníctva SAV.

Súčasťou spoločenského večera bude slávnostné odovzdávanie cien: Cena za transfer technológií na Slovensku 2020 (do súťaže sú prihlásení Kancelária pre transfer technológií SAV a tím inovátorov z Ústavu polymérov SAV) a Cena ministra hospodárstva Inovatívny čin roka 2019.

Účasť na podujatí je bezplatná, stačí sa registrovať na stránke podujatia.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Súvisiace články