Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Účastníci Summer school SPACE::LAB na oddelení kozmickej fyziky ÚEF SAV v Košiciach. Pre fotografiu na pamiatku na moment odložili rúška

Letná škola SPACE::LAB

25. 8. 2020 | videné 1571-krát

Namiesto letného oddychu vzdelávanie. To uprednostnili mladí ľudia, ktorí chcú rozšíriť svoj priestor na nekonečný vesmír a zaujíma ich vesmírny výskum a kozmické inžinierstvo. Využili možnosť, ktorú im ponúklo oddelenie kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach v rámci projektu SPACE::LAB a prihlásili sa do letnej školy. Tohtoročná Summer school sa začala 24. augusta.

V priestoroch oddelenia na Bulharskej ulici ju otvoril RNDr. Šimon Mackovjak, PhD., hlavný koordinátor projektu. Inovatívny vzdelávací projekt podporuje Európska vesmírna agentúra (ESA) prostredníctvom Plánu pre európske spolupracujúce štáty (PECS), ktorý je financovaný vládou SR. Nosnou témou letnej školy 2020 je „Develop your own virtual observatory“. „Dáta sú v súčasnosti jednou z najvzácnejších komodít. Špeciálne to platí o astronomických dátach, pretože zachytávajú javy, ktoré sa už nikdy nemusia zopakovať. Jedným z aktuálnych problémov však je, ako spracovať, uskladniť a prezentovať už namerané dáta, ktoré sú vďaka automatickým teleskopom získavané v gigabajtových objemoch.​ Cieľom našej letnej školy je naučiť sa používať moderné IT prístupy na zbieranie a ukladanie dát s využitím Python microservices, ich automatické spracovanie pomocou Machine Learning techník, ako aj ich prezentovanie cez webovú aplikáciu.​ Vďaka osvojeniu si kompletného end-to-end riešenia si tak účastníci budú môcť vyvinúť vlastné virtuálne observatórium,“ zdôvodnil výber témy i cieľ vzdelávania záujemcov o vesmírny výskum a kozmické inžinierstvo astrofyzik Šimon Mackovjak, čerstvý držiteľ Ceny SAV za popularizáciu vedy.

Organizátorom spôsobovali vrásky na čele denne sa meniace čísla výskytu nakazených koronavírusom a obávali sa, že na poslednú chvíľu budú rušiť prednášky, tak ako sa im to stalo pri prvom SPACE HACKATHON-e. Ten museli z apríla preložiť na polovicu novembra. Epidemiologická situácia je nakoniec vhodná na usporiadanie už druhého ročníka letnej školy a tak si takmer dve desiatky študentov univerzít a mladých pracovníkov v IT sektore môžu osvojovať nové znalosti. Polovica z nich je v Košiciach opakovane, zúčastnili sa už na prvom ročníku summer school na tému Machine learning and Space data”, ktorú vlani akademici pripravili v spolupráci s IT spoločnosťou GlobalLogic. Počas troch dní im lektori prednášajú napr. o virtuálnom observatóriu ako nevyhnutnej súčasti výskumu vesmíru, o prehľade technologických riešení a prečo používať Python, zbieraní dát a ich organizácii, spracovaní a vizualizácii, o Machine learning ako efektívnom nástroji pri spracovaní dát, prezentácii dát cez webovú aplikáciu: back-end i front-end. Taktiež budú pracovať na vlastnom projekte.

Katarína Čižmáriková

Foto: Katarína Čižmáriková a archív SPACE::LAB

Súvisiace články