Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Logo SAV

Odvážny krok správnym smerom

17. 8. 2020 | videné 1659-krát

Profesorka Mária Bieliková a jej bývalí kolegovia z FIIT STU zakladajú súkromný Kempelenov inštitút informačných technológií. Jeho zameranie je aktuálne a odráža nielen ambíciu robiť kvalitnú vedu, ale aj tak často verbálne požadovanú spoluprácu so súkromným sektorom.

Pri vzniku definované oblasti výskumu ako informačná bezpečnosť, dezinformácie a škodlivé správanie na internete, spracovanie prirodzeného jazyka, inteligentné energetické siete, personalizácia a odporúčanie pre E-commerce, testovanie a vizualizácia softvéru sú určené nielen profesionálnym zameraním výskumného tímu, ale aj víziou firiem, ktoré do tohto projektu investovali prevažnú časť financií na jeho založenie a chod v prvých rokoch.

Súkromný inštitút, ktorý sa venuje nielen vývoju informačných technológií, aplikovanému výskumu s ambíciou robiť aj dobrý základný výskum a byť účastný na doktorandskom štúdiu, je pioniersky a odvážny krok. A odvážny krok správnym smerom. SAV je pripravená spolupracovať s Kempelenovým inštitútom informačných technológií vo všetkých oblastiach spoločného záujmu. 

Pavol Šajgalík

Súvisiace články