Aktuality

Karlova univerzita v Prahe a Slovenská akadémia vied podpísali Memorandum o spolupráci v rámci doktorandského štúdia

SAV, Spolupráca

4.8.2020, otvorené 685-krát

 

Zástupcovia Karlovej univerzity a Slovenskej akadémie vied dnes v pražskom Karolíne slávnostne podpísali memorandum, ktoré podporí a rozšíri doterajšiu spoluprácu pri realizácii doktorandských študijných programov.

Výchova doktorandov a ich príprava pre úlohu výskumných pracovníkov patria ku kľúčovým cieľom univerzity aj Slovenskej akadémie vied, pretože tak bude zabezpečená udržateľnosť a ďalší rozvoj vedeckej excelentnosti. Podpísaním Memoranda o spolupráci pri realizácii doktorandských študijných programov obe výskumné inštitúcie deklarujú svoj záujem a pripravenosť rozširovať vzájomnú spoluprácu aj v oblasti vedy a spoločného systému výchovy študentov doktorandských študijných programov.

„Týmto memorandom chceme rozšíriť možnosti študentov a doktorandov o možnosť byť promovaný na špičkovej európskej univerzite, ktorej kvality nesmierne oceňujeme. Sme vďační za túto spoluprácu, pretože veľká časť našich študentov študuje v Českej republike a týmto im otvoríme dvere pre návrat domov,“ uviedol predseda Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

„Spolupráca potvrdená dnešným podpisom rozširuje možnosti Karlovej univerzity ponúknuť študentom odborné vedenie poprednými slovenskými vedcami a poskytuje zázemie ich laboratórií. Mám z toho úprimnú radosť a je to pre mňa ďalší dôkaz československej spolupráce. Nikdy sme si neprestali byť blízki,“ dodal rektor Karlovej univerzity prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Pavla Hubálková

Foto: Vladimír Šigut

Príloha

Sprava rektor Karlovej univerzity prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., a predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík po podpise memoranda
Príloha

Slávnostné podpísanie Memoranda o spolupráci pri realizácii doktorandských študijných programov medzi Univerzitou Karlovou a SAV
Príloha

Na stretnutí na pôde Univerzity Karlovej sa zúčastnili za stranu SAV aj prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., členka Predsedníctva SAV a podpredseda SAV pre 2. oddelenie vied prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.