Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Astrofyzik Šimon Mackovjak z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, ocenený popularizátor vedy za projekt SPACE::LAB

Šimon Mackovjak: Naším cieľom je porozumieť vesmíru

24. 7. 2020 | videné 1430-krát

„Máme vyše polstoročnú tradíciu vesmírneho výskumu a inžinierstva. Ale všeobecné povedomie o týchto aktivitách, najmä medzi mladou generáciou, je na veľmi nízkej úrovni,“ zhodnotil situáciu poldruha roka po nástupe do zamestnania na Oddelení kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach astrofyzik RNDr. Šimon Mackovjak, PhD. Prišiel s nápadom, ako to zmeniť, vypracoval a rozbehol projekt SPACE::LAB. Úspešne. V júni si v Smoleniciach zaň prevzal Cenu SAV za popularizáciu vedy. 

„Uvedomoval som si, že budúcnosť oddelenia kozmickej fyziky a jeho účasť na budúcich vesmírnych projektoch závisia najmä od zapojenia mladých talentovaných ľudí,“ hovorí Šimon Mackovjak. Sám bol – a dodnes je – na oddelení najmladší. Rozhodol sa svojím hlbokým a – absolvovaním štúdia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave – už aj profesionálnym záujmom o vesmír „nakaziť“ rovesníkov.

Prostriedkom bol projekt SPACE::LAB, ktorého návrh vypracoval koncom roku 2017. „Stanovil som v ňom postupnosť cieľov – najprv zaujať mladú generáciu s vášňou pre vesmír, potom vytvoriť platformu, na ktorej by vedci mohli vzdelávať mladých priamo vo svojich laboratóriách, a najvyšším stupienkom by bolo zapojiť najlepších študentov do skutočných vedeckých a inžinierskych projektov,“ objasnil svoje pôvodné zámery. Európska vesmírna agentúra (ESA) projekt vybrala a podporuje ho v rámci edukačných aktivít programu PECS (Plán pre európske spolupracujúce štáty), ktorý financuje vláda SR.

Ibaže – realizovať nápad, aj keď výborný, sa podarí, keď vychádza zo skutočného života. Mladý hlavný koordinátor projektu SPACE::LAB dôverne pozná zvyky a požiadavky svojej generácie, preto vedel, že  cestou k úspechu je vzbudenie záujmu a komunikácia predovšetkým prostredníctvom sociálnych sietí. „Košice majú pre nás výborné zázemie. Je tu dostatok stredoškolákov, úspešných v rôznych druhoch prírodovedných olympiád aj v medzinárodnom meradle, veľké univerzity s tradíciou, viacero IT firiem. Pri zvládnutej komunikácii s touto verejnosťou sa dá dobre pracovať na našich projektových aktivitách,“ pochvaľuje si Šimon Mackovjak. Vytvorili webovú stránku projektu htttp://www.space-lab.sk/ a pre záujemcov o vesmírny výskum a inžinierstvo bolo samozrejmé čerpať z nej všetky informácie. Medzi aktivity patrí SPACE::TALK, pravidelné stretnutie s prednáškou v prvý štvrtok v mesiaci (s výnimkou prázdnin – pozn. aut.). V minulom roku sa ich uskutočnilo desať. Prvý patril vesmírnemu inžinierovi – konštruktérovi Ing. Jánovi Balážovi, PhD., ktorý sa podieľal na konštrukcii aparatúr pre vesmírne misie, napr. Rosetta (jej sonda prvýkrát v histórii ľudstva pristála na planéte), BepiColombo, ktorá smeruje na Merkúr, aktuálne JUICE s konečným cieľom Jupiter atď.  Špičkový odborník, člen-korešpondent Medzinárodnej astronautickej akadémie (IAA) pre účastníkov meetupov nastavil latku pútavosťou prednášky vysoko. Vďaka ďalším prednášajúcim odborníkom sa darí túto úroveň držať aj naďalej.         

SPACE::LAB summer school je ďalšou súčasťou projektu, tentoraz slúžiacej intenzívnemu vzdelávaniu. Vlani letnú školu na tému ,,Machine learning and Space data” pripravili akademici v spolupráci s IT spoločnosťou GlobalLogic. Pre 20 účastníkov priniesla najnovšie trendy využitia IT technológií pre vesmírny výskum.

Treťou aktivitou bol SPACE::PROJECT – súťaž pre študentov stredných a vysokých škôl, ktorí mali navrhnúť svoj vlastný projekt pre lepšie pochopenie vesmíru. Víťazi získali možnosť platenej mesačnej stáže pod vedením mentorov z Oddelenia kozmickej fyziky ÚEF SAV v Košiciach. Počas minulého leta ju absolvovali štyria študenti. Jedným z nich bol Samuel Amrich z Košíc, niekoľkonásobný úspešný účastník Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky (IOAA). „Samo, ktorý je už študentom na matfyze v Prahe, príde k nám opäť. V auguste bude na mesačnej stáži u nás vďaka inému výskumnému projektu. Som rád, že môžeme ďalej spolupracovať, je veľmi šikovný,“ prezradil Šimon Mackovjak. 

Zaujímavý a prínosný projekt SPACE::LAB šliapal ako hodinky, spokojní boli tiež zástupcovia ESA, ktorí ho skontrolovali v júni i decembri 2019 a odporúčali pokračovať v ňom aj v roku 2020. Ibaže prišla stopka v podobe koronavírusu a prikázaných obmedzení. Čo to znamenalo pre projektový tím? „Našťastie sa ukázala výhoda online spojenia,“  skonštatoval hlavný koordinátor projektu.  „Presunuli sme síce prednášky, ale ostatné ciele sa priebežne plnili. Študenti mohli opäť posielať svoje projekty, traja najlepší sú práve teraz na stáži u nás. Do konca júla je možné podať prihlášky do letnej školy na tému Develop your own Virtual Observatory. Tentoraz chceme naučiť používať moderné IT prístupy na zbieranie a ukladanie dát s využitím Python microservices, ich automatické spracovanie pomocou Machine Learning techník, ako aj ich prezentovanie cez webovú aplikáciu.​Vďaka osvojeniu si kompletného end-to-end riešenia si tak účastníci budú môcť vyvinúť vlastné virtuálne observatórium. Záujem je, kapacita 16 ľudí je už takmer naplnená.“ 

Meetupy SPACE::TALK budú pokračovať na jeseň, 3. septembra doc. RNDr. Pavol Valko, CSc., z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave predstaví tému Veda a vesmír, resp. veda vo vesmíre. Rečníci sú už dohodnutí aj na ďalšie mesiace v tomto roku.

Projektový tím má nejaký čas obavy, že koronavírus im zhatí úmysel zorganizovať v Košiciach prvý SPACE HACKATHON. Ide o lokálne kolo medzinárodnej súťaže ActInSpace, keď za 24 hodín musia tímy súťažiacich pripraviť riešenie výziev, ktoré zadávajú spoločnosti ESA, CNES, AIRBUS a ďalšie. Túto aktivitu, ktorá môže priniesť užšiu spoluprácu mladých na ústavoch SAV, univerzitách i v súkromnom sektore, presunuli organizátori na 13. – 14. novembra tohto roku.

V tom čase by mal projekt pôvodne končiť. Už dnes však môže byť projektový tím spokojný, že jeho zásluhou sa zvyšuje záujem mladých o porozumenie vesmíru.    

Katarína Čižmáriková

Foto: Katarína Čižmáriková, Katarína Gáliková

Súvisiace články