Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Cieľom seminára je predstaviť aktuálne trendy a rozšíriť poznanie slovenskej literatúry prostredníctvom konkrétnych interpretácií básnických textov či výkladov vybraných javov

Dva dni so slovenskou literatúrou

14. 7. 2020 | videné 1113-krát

Najmä učiteľom slovenského jazyka a literatúry je určené letné vzdelávacie podujatie Dva dni so slovenskou literatúrou II., ktoré v dňoch 24. – 25. augusta organizuje Ústav slovenskej literatúry SAV.

Seminár je pre pedagógov základných škôl, stredných odborných škôl a gymnázií. Jeho cieľom je predstaviť aktuálne trendy a rozšíriť poznanie slovenskej literatúry prostredníctvom konkrétnych interpretácií básnických textov či výkladov vybraných javov. Po každej 45-minútovej bude nasledovať 15-minútová diskusia k téme. Popoludní je sprievodný program s témou literatúry.

Prednášky sa budú konať v Ústave slovenskej literatúry SAV, Dúbravská cesta 9 v Bratislave.

Rámcový program

24. augusta 9. – 15.30 hod.: Súčasná slovenská literatúra

Blok prednášok o vybraných dielach slovenskej literatúry po roku 2010 a tematická prehliadka cintorína pri Kozej bráne

25. augusta 9. – 15.30 hod.: Klasika inak

Blok prednášok na vybrané témy zo širšieho kánonu klasickej literatúry a návšteva výstavy Na okraji záujmu z literárnych zbierok Múzea mesta Bratislavy (MMB)

Účasť na podujatí je bezplatná, s výnimkou vstupného na výstavu v MMB, ktoré si účastníci hradia. Vzhľadom na aktuálne platné protipandemické hygienické opatrenia je počet účastníkov limitovaný na 22.

Bližšie informácie poskytne Mgr. Dana Hučková, CSc.

Záväzné prihlášky na podujatie posielajte, prosím, najneskôr do 10. augusta 2020 na adresu: Dana.Huckova@savba.sk.

(r)

Ilustračné foto: unsplash/freestocks

Súvisiace články