Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Hodnotenie Scimago Institutions Rankings vytvára rebríček podľa indikátora, ktorý kombinuje tri hlavné oblasti - výskum, inovácie a spoločenský vplyv.

Slovenská akadémia vied je najlepšia výskumná inštitúcia na Slovensku

17. 6. 2020 | videné 1980-krát

Slovenská akadémia vied sa v hodnotení Scimago Institutions Rankings (SIR) umiestnila na 1. mieste spomedzi 16 slovenských výskumných organizácií. Na druhom mieste je Univerzita Komenského v Bratislave, tretie miesto obsadila Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Svetový rebríček vedie Čínska akadémia vied.

Cieľom hodnotenia SIR je poukázať na vedecké, ekonomické a sociálne charakteristiky výskumných inštitúcií v približne 130 krajinách po celom svete. Hodnotenie vytvára rebríček podľa indikátora, ktorý kombinuje tri hlavné oblasti - výskum, inovácie a spoločenský vplyv. Kritériom pre zaradenie inštitúcie do rebríčka je, uverejnenie najmenej 100 diel zahrnutých do databázy SCOPUS počas posledného roka vybraného časového obdobia.

Rebríček 16 hodnotených organizácií v SR (v zátvorke je celkové poradie)

1. (608) Slovak Academy of Sciences
2. (642) Comenius University in Bratislava
3. (743) Slovak University of Agriculture in Nitra
4. (751) University of Zilina
5. (753) Slovak University of Technology
6. (755) Technical University of Kosice
7. (758) Slovak Medical University in Bratislava
8. (759) Pavol Jozef Safarik University in Kosice
9. (760) Constantine the Philosopher University in Nitra
10. (780) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
11. (782) Institute of Experimental Physics of the Slovak Academy of Sciences
12. (789) Technical University in Zvolen
13. (807) University of St Cyril and Methodius in Trnava
14. (815) University of Presov in Presov
15. (828) University of Economics in Bratislava
16. (838) Institute of Physics of the Slovak Academy of Sciences

Kompletné výsledky hodnotenia SIR

(r)

Foto: SIR

Súvisiace články