Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ján Baláž je novozvoleným členom IAA.

Ján Baláž členom Medzinárodnej astronautickej akadémie

25. 10. 2019 | videné 1205-krát

Ing. Jána Baláža, PhD., z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach zvolila Medzinárodná astronautická akadémia (International Academy of Astronautics) za svojho člena korešpondenta v sekcii inžinierskych vied. Do akadémie ho uviedli 20. októbra 2019 na slávnostnom galavečere vo Washingtone DC (USA).

Medzinárodnú astronautickú akadémiu založil v Štokholme v roku 1960 významný astronautický priekopník Theodore von Kármán. IAA združuje popredných svetových odborníkov v štyroch astronautických disciplínach: základnom výskume, kozmickom inžinierstve, kozmickej biomedicíne a v spoločenských vedách. Za svoje ciele si kladie zabezpečovať vysoký štandard a uznanie úspechu svojich členov, skúmať a viesť diskusiu o aktuálnych problémoch vo vesmírnom výskume a technológiách a v spolupráci s národnými vedeckými a inžinierskymi inštitúciami poskytovať usmernenia pri mierovom využití a výskume vesmíru. Medzinárodná astronautická akadémia má celosvetovo  1 200 členov v 65 krajinách (v tohtoročnom zozname sú len dvaja Slováci – endokrinológ MUDr. Ladislav Macho, DrSc., predseda SAV v rokoch 1990 – 1992, a Ján Baláž). Hlavným princípom IAA je široký internacionalizmus, úzka spolupráca s národnými akadémiami s cieľom rozvíjať ducha spolupráce a pokroku, ktorý presahuje národné hranice, kultúry a inštitúcie.

Tohoročný Deň akadémie a následný galavečer mali mimoriadne slávnostnú atmosféru najmä pre oslavy 50. výročia pristátia človeka na Mesiaci. Zúčastnili sa na ňom poprední predstavitelia americkej NASA a najmä dlhoročný čestný člen akadémie Buzz Aldrin, astronaut misie Apollo 11, ktorý spoločne s Neilom Armstrongom urobili prvé kroky na Mesiaci 20. júla 1969. Významným účastníkom galavečera a protagonistom kozmického internacionalizmu bol aj astronaut NASA Thomas Stafford, ktorý si 17. júla 1975 podal ruku s ruským kozmonautom Alexejom Leonovom pri spojení kozmických lodí v rámci programu Sojuz – Apollo. Nedávno zosnulému Alexejovi Leonovovi, čestnému členovi IAA, vzdala akadémia poslednú česť minútou ticha.

Zvolenie za člena akadémie nepovažujem iba za osobný úspech, ale najmä za úspech môjho pracoviska, Ústavu experimentálnej fyziky SAV, ktorý sa kozmickému výskumu a inžinierstvu úspešne venuje už 50 rokov od svojho vzniku v roku 1969,“ hovorí Ján Baláž, novozvolený člen IAA. „V čase, keď Neil Armstrong a Buzz Aldrin kráčali po mesačnom povrchu, existoval náš ústav len niekoľko mesiacov, ale prakticky okamžite sa zapojil do ruského programu medzinárodných kozmických letov Interkozmos. Po neskoršom uvoľnení politických obmedzení sme sa už mohli zapájať do vesmírnych misií aj ďalších kozmických agentúr, najmä európskej ESA i čínskej CNSA. Na vesmírnych misiách sa ÚEF SAV zúčastňuje prakticky nepretržite, práca našich rúk lieta vo vesmíre aj miliardu kilometrov ďaleko od Zeme. Kým jedna vesmírna misia dožíva, ako nedávna Rosetta alebo Radioastron, ďalšia je už na ceste k svojmu cieľu ako napríklad BepiColombo k Merkúru. V našom laboratóriu sa pripravujeme na ďalšie, aktuálne na misiu JUICE k mesiacom planéty Jupiter a na mesačnú misiu Luna-Glob.

Blahoželáme!

Katarína Čižmáriková

Foto: NASA  a archív J. Baláža