Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Víkend so SAV 2018

Víkend so SAV 2019

18. 6. 2019 | videné 1927-krát

Popularizácia práce vedcov zo Slovenskej akadémie vied a propagácia najnovších vedeckých poznatkov budú hlavným programom Víkendu so SAV. Po vlaňajšej úspešnej septembrovej premiére sa  tentoraz Víkend so SAV uskutoční 21. a 22. júna na Primaciálnom námestí v Bratislave. Verejnosti sa predstaví 24 ústavov a vedeckých centier SAV.

Všetci fanúšikovia vedy a výskumu si budú môcť vyskúšať experimenty, súťaže a vedomostné kvízy z rôznych oblastí prírodných technických vied a spoločenskovedných oblastí. Pripravené sú aj odmeny a darčeky pre deti a mládež. Návštevníci uvidia skutočný meteorit, magnetický vláčik, robotickú hovoriacui hlavu, atrakcie z oblasti botaniky, biológie, elektrotechniky a informatiky. Vedci predstavia vzácne archeologické a geologické nálezy. Ponúknu zaujímavosti o slovenskom jazyku, sociológii a psychológii a mnoho ďalších zaujímavých výsledkov získaných vedcami zo SAV.

Podujatie vo forme popularizačného vedeckého festivalu ponúka aj takzvanú Živú knihu. Vystúpenia, prednášky a diskusie odborníkov zo SAV pre verejnosť na pripravenom pódiu. Okrem iných medzi prednášajúcimi bude aj astronóm Aleš Kučera, ktorý predstaví tému Slnko, náš život aj hrozba. Košickí vedci z Ústavu experimentálnej fyziky SAV budú prednášať o vesmírnom výskume a kozmickom inžinierstve. Riaditeľ Elektrotechnického ústavu SAV Vladimír Cambel povie viac o vývoji elektronických súčiastok a jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová bude upresňovať, ako správne a spisovne používať náš jazyk v praxi.

Oficiálne otvorenie podujatia sa uskutoční v piatok 21. júna o 11.00 na Primaciálnom námestí v Bratislave a potrvá do soboty podvečerných hodín. Koná sa pod záštitou primátora Bratislavy Matúša Valla.

Zoznam ústavov SAV, ktoré budú mať na podujatí svoj stánok:

Ústav polymérov SAV, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Biomedicínske centrum SAV, Ústav zoológie SAV, Ústav informatiky SAV, Filozofický ústav SAV, Ústav merania SAV, Ústav experimentálnej fyziky SAV, Ústav ekológie lesa SAV, Ústav anorganickej chémie SAV, Elektrotechnicky ústav SAV, Centrum experimentálnej medicíny SAV, Ústav slovenskej literatúry SAV, Geografický ústav SAV, Ústav molekulárnej biológie SAV, Ústav stavebníctva a architektúry SAV, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Ústav krajinnej ekológie SAV, Ústav hydrológie SAV, Astronomický ústav SAV, Ústav vied o Zemi SAV, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Archeologický ústav SAV, Vydavateľstvo VEDA

Víkend so SAV – „Živá kniha“

Piatok 21. júna:

10.00 RNDr. Vladimír Cambel , DrSc., Elektrotechnicky ústav SAV, Vývoj elektronických súčiastok.

11.00 Otvorenie Víkendu so SAV

11.30 RNDr. Šimon Mackovjak, PhD., Ústav experimentálnej fyziky SAV, SPACELAB - vesmírny výskum a kozmické inžinierstvo v Košiciach.

13.00 Dr. Ing. František Simančík, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV Môže človek naozaj zmierniť svoje budúce globálne problémy?

15.00 PhDr. Sibyla Mislovičová, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Slovenčina nás zaujíma.

17.00 RNDr. Aleš Kučera, CSc., Astronomický ústav SAV, Slnko, náš život aj hrozba.

Sobota 22. júna:

10.00 Ing.Milan Ťapajna, PhD, Elektrotechnicky ústav SAV, Technológie pre 5G siete.

12.00 Mgr.Miroslav Zumrík, PhD., Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Korpusy v službách prekladateľa.

14.00 RNDr. Pavol Stríženec, CSc., Ústav experimentálnej fyziky SAV, Spolupráca s CERN-om a jej prínos pre  spoločnosť.

16.00 Doc. Ing. Milan Tyšler, CSc., Ústav merania SAV, Pokročilé technológie na podporu diagnostiky a terapie srdcových ochorení.

Foto: Aleš Kučera