Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Logo SAV neg 280x186.jpg

Víťazi súťaže mladých vedcov SAV do 35 rokov

18. 4. 2019 | videné 1441-krát

Slovenská akadémia vied organizuje každoročne súťaž mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov. Ide o vedecké práce, prípadne monotematický súbor prác (najviac však päť), ktoré boli publikované alebo prijaté na publikovanie za posledné tri roky.

Predsedníctvo SAV 11. apríla 2019 schválilo výsledky súťaže v tomto roku aj s finančnou dotáciou za prvé tri ceny.

I. oddelenie vied

1. cena      RNDr. Michal Rajňák, PhD.                   Ústav experimentálnej fyziky SAV

2. cena      Mgr. Martina Chvosteková, PhD.           Ústav merania SAV     

3. cena      Ing. Marián Precner, PhD.                      Elektrotechnický ústav  SAV

Čestné uznanie: Mgr. Zuzana Rošťáková, PhD.     Ústav merania SAV   

II. oddelenie vied:

1. cena       Mgr. Kristína Lukáčová, PhD.               UBGŽ CBv SAV

2. cena        Ing. Ondrej Hanzel, PhD.                     Ústav anorganickej chémie SAV

3. cena        Mgr. Lenka Tomášová, PhD.                ÚKTV BMC SAV

Čestné uznanie: Mgr. Matúš Durdík, PhD.              ÚEO BMC SAV

III. oddelenie vied:

1. cena        Mgr. Ing. Miloš Kosterec, PhD.             Filozofický ústav SAV

2. cena        Mgr. Jozef Zagrapan, PhD.                  Sociologický ústav SAV

3. cena       Mgr. Dominika Oravkinová, PhD.          Archeologický ústav SAV

Čestné uznanie: Mgr. Kamila Urban, PhD.              Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV