Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Týždeň mozgu 2019: Spoločne proti demencii

12. 3. 2019 | zhliadnuté 984-krát

Počas tohto týždňa sa uskutoční v Bratislave, Košiciach a ďalších mestách séria podujatí zameraných na propagáciu výskumu, klinickej praxe a starostlivosti o pacientov s ochoreniami mozgu. Slovensko sa tak už dvanástykrát zapája do kampane Týždeň mozgu. Na kampani sa aktívne podieľajú Slovenská spoločnosť pre Neurovedy (SSN), Federácia európskych neurovedných spoločností (FENS/Dana Brain Awareness Week), Neuroimunologický ústav SAV, Centrum MEMORY, n. o., Slovenská Alzheimerova spoločnosť a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF).

Počas Týždňa mozgu 2019 zaznejú na rôznych miestach napríklad prednášky: Poďme sa rozprávať o mozgu; Aktivuj svoj mozog; Staňme sa sochárom nášho mozgu či Kmeňové bunky a biomateriály v liečbe chorôb mozgu a miechy

V Košiciach na UVLF bude v dňoch 14 – 15. marca stretnutie významných odborníkov zameraných na riešenie neurologických porúch mozgu. Súčasťou podujatia bude séria prednášok a  posterová prezentácia výsledkov prác mladých vedeckých pracovníkov z oblasti neurovied, ktorá potrvá do 17. marca.

Vo všetkých krajoch Slovenska bude mať laická verejnosť možnosť zapojiť sa do zaujímavých diskusií a workshopov, ktoré pripravujú členovia a spolupracovníci Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti a tréneri pamäti. Aktivity realizované v rámci Týždňa mozgu sú zamerané na všetky vekové kategórie – od detí v materských školách až po kluby seniorov, zariadenia sociálnych služieb, mestské knižnice. (an)

Podrobný prehľad aktivít Týždňa mozgu 2019 v rôznych mestách