Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Tím vedcov

Bunková smrť udržiava rovnováhu v tkanivách

6. 2. 2019 | videné 1229-krát

Bunky ako základné stavebné jednotky všetkých organizmov počas svojho života dozrievajú a zomierajú. Ich smrť nastáva nekrózou, keď hynú v dôsledku choroby či zranenia, alebo apoptózou, čo je geneticky naprogramovaná smrť. Vedcom zo Slovenskej akadémie vied sa podarilo spolu s kolegami z Ústavu hygieny a aplikovanej imunológie Centra pre patofyziológiu, infekciu a imunológiu Viedenskej medicínskej univerzity objaviť mechanizmus, ako sú mŕtve bunky v tkanivách odstraňované, čo je kľúčové pri vývine tkanív alebo pri krvotvorbe.

„Mŕtve, konkrétne apoptopické bunky v našom tele odstraňujú makrofágy, čo sú špecializované bunky imunitného systému. Podľa nášho nového článku, ktorý sme publikovali v časopise Journal of Leukocyte Biology, produkujú makrofágy po svojom dozretí vyššie množstvo receptora CD222, ktorý potom rozpozná mŕtve bunky špecificky označené plazminogénom – ligandom pre CD222,“ hovorí vedúci výskumu doktor Vladimír Leksa z Ústavu molekulárnej biológie SAV.

„Hlavnú úlohu v nami objavenom mechanizme zohráva plazminogén, ktorý sa podieľa na rozpúšťaní krvných zrazenín. Okrem toho je však plazminogén dôležitý aj v mnohých iných fyziologických procesoch. Špecificky označuje apoptotické bunky, čo slúži ako signál ´zjedz-ma´ pre makrofágy v tkanivách," hovorí prvá autorka štúdia doktorka Anna Ohraďanová-Repič z viedenského Ústavu hygieny a aplikovanej imunológie.

Doktor Vladimír Leksa dodáva, že znalosť tejto molekulárnej interakcie bude veľmi užitočná. „A to najmä na hlbšie pochopenie patologických stavov spojených s neúčinným odstraňovaním mŕtvych buniek a na vývin liečiv, napríklad pri závažných zápalových ochoreniach,“ povedal Vladimír Leksa.

Monika Hucáková

Foto: UMB SAV