Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Roboty nad Dunajom

6. 11. 2018 | zhliadnuté 538-krát

Ústav informatiky SAV v spolupráci s Ústavom informatiky AV ČR pripravili koncom októbra spoločnú akciu v rámci podujatia Extrapolácie 2018. Do Bratislavy zavítalo 64 vybratých študentov a ich profesorov zo stredných škôl Českej republiky.  Počas dvojdňového seminára ČAV - SAV! sme pre nich pripravili bohatý program.

Prednášky sa konali v zasadačke Ústavu informatiky a v aule SAV na Patrónke. V prvej prednáške sa študenti dozvedeli zaujímavosti o ľudskom hlase, počítačovej analýze a syntéze reči, ale aj o rečovom syntetizátore, ktorý zostrojil prešporský rodák Wolfgang von Kempelen. Prednášajúci, Ing. Milan Rusko, PhD., názorne objasňoval fyzikálne princípy tvorby reči aj pomocou gájd. Ďalšiu prednášku o tom, kde všade sa stretávame s integrovanými obvodmi a aký je predpoklad ich rozvoja v budúcnosti, pripravil Ing. Peter Malík, PhD.

Ing. Ján Zelenka, PhD. zaujal zasa prednáškou o tom, ako sa využívajú princípy odpozorované z prírody v robotike a pri riešení optimalizačných úloh. Mgr. Martin Venhart, PhD. z Fyzikálneho ústavu SAV presvedčil našich hostí, že sa nemusia báť fyziky a ukázal im, kde všade sa s fyzikou stretávajú v praxi. Zaujal aj informáciami a osobnými skúsenosťami z CERNu. Záverečná prednáška Ing. Marcela Kvassaya, PhD. prekvapila mnohých študentov tým, že ukázala, že aj za vývojom počítačových hier stojí seriózna veda.

Okrem prednášok boli pre študentov pripravené aj exkurzie. Navštívili Stálu výstavu dejín výpočtovej techniky, kde im Ing. Martin Šperka, PhD. zanietene rozprával o vývoji počítačov na Slovensku a v Česku v kontexte vývoja výpočtovej techniky vo svete. Všetci ocenili najmä jeho osobné skúsenosti a hlboké znalosti o vystavovaných exponátoch. Nemenej zaujímavá bola aj exkurzia v Národnom centre robotiky.

Ústav informatiky SAV po úspešnej „premiére“ podujatia už avizuje ďalšie o rok, na ktoré pozve aj slovenských študentov. Zdá sa, že 100 rokov po založení prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov sa podarilo týmto seminárom založiť novú milú tradíciu. 

Ivana Budinská

http://www.100vedcu.cz/

https://www.facebook.com/pg/100vedcu/photos/?tab=album&album_id=957983137730414