Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Vedecká aparatúra PICAM, v pozadí sondy MPO,  MMO a planéta Merkúr

Ústav experimentálnej fyziky SAV prispel k misii na planétu Merkúr

10. 10. 2018 | videné 1221-krát

Na kozmodróme Európskej kozmickej agentúry ESA vo Francúzskej Guyane vrcholia prípravy na štart prvej európskej vesmírnej misie k planéte Merkúr. Misia BepiColombo je pomenovaná na počesť talianskeho astronóma Giuseppe 'Bepi'Colomba a jej cieľom je významne rozšíriť poznatky o formovaní Slnečnej sústavy a vývoji planét v blízkosti materskej hviezdy.

Štart je naplánovaný na 20. október, komplex dvoch vedeckých sond a transferového modulu na sedemročnú púť k Merkúru vynesie raketa Ariane 5. Na transfer k Merkúru sa okrem klasického chemického pohonu využije historicky najvýkonnejší iónový motor a gravitačné asistencie planét Venuša a Zem. Po dosiahnutí cieľa zaujme európska sonda MPO (MercuryPlanetaryOrbiter) nad Merkúrom nízku orbitu a zameria sa na štúdium samotnej planéty, zatiaľ čo japonská sonda MMO (Mercury Magnetospheric Orbiter) bude z vysokej excentrickej orbity skúmať jeho magnetosféru.

Ku konštrukcii európskej sondy MPO prispel aj Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej Akadémie Vied (ÚEF SAV), ktorý sa v rámci medzinárodnej vedeckej spolupráce podieľal na vývoji vedeckej aparatúry PICAM (PlanetaryIonCAMera). PICAM je súčasťou vedeckého komplexu SERENA a je to hmotnostný spektrometer zameraný na analýzu atómov, ktoré sú vplyvom intenzívneho slnečného žiarenia z povrchu Merkúra uvoľňované, ionizované a fyzikálnym prostredím planéty unikajúce do kozmu. Analýza týchto unikajúcich atómov z paluby sondy MPO prinesie cenné poznatky o povrchovom zložení planéty. Veľkou technologickou výzvou misie je spoľahlivá práca vedeckých aparatúr v teplotne a radiačne nehostinnom prostredí, keďže na Merkúri je slnečné žiarenie až desaťkrát intenzívnejšie ako na Zemi. (r)

Foto: Ústav experimentálnej fyziky SAV