Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Logo SAV neg 280x186.jpg

Vyhlásenie piatich zahraničných akadémií vied

3. 8. 2018 | videné 2159-krát

SAV dnes dostala vyhlásenie predsedov akadémií vied Vyšehradskej štvorky, ku ktorému sa pripojila aj rakúska a slovinská akadémia vied. Zahraničné akadémie vied jednotne apelujú na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby SAV urýchlene zapísalo do registra verejných výskumných inštitúcií s účinkom od 1. júla 2018, tak ako to ukladá zákon.  

Česká, poľská, maďarská, slovinská a rakúska akadémia vied zároveň vyjadrujú vážnu obavu, že právne vákuum, do ktorého sa akadémia dostala, zásadne ohrozuje jej fungovanie, ekonomickú stabilitu a najmä výskum samotných vedcov.

V prílohe jednotné vyhlásenie predsedov piatich zahraničných stredoeurópskych akadémií vied.