Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Mgr. Martin Plávala.

Ako vysvetliť nekompatibilitu meraní

16. 7. 2018 | videné 999-krát

Viete vysvetliť kvantový výskum teenagerovi? Takto sa začína výzva vedeckého časopisu Quantum. Zaujala aj mladého slovenského doktoranda z Matematického ústavu SAV Martina Plávalu. Počas svojho výskumného pobytu vo Fínsku sa zapojil do projektu, ktorý urobil z austrálskych stredoškolákov odborných hodnotiteľov vedeckých článkov. Pri posudzovaní článkov žiaci simulovali tzv. peer-review, čo je štandardná forma hodnotenia článkov vo vedeckých časopisoch. Podmienkou však bolo, aby bol článok napísaný zrozumiteľne. Vo veľkej konkurencií vybrali školáci aj Martinov text.

 „Cieľom článku bolo vysvetliť nekompatibilitu meraní v kvantovej teórii pomocou aplikácie v mobile. Nevybral som si to náhodou, pretože aj keď to študenti explicitne nevedeli, súvis medzi nemožnosťou stlačiť dve tlačidlá naraz na mobile a nekompatibilitou meraní v kvantovej teórii vyplýva z netriviálnych vedeckých výsledkov, ktoré boli dosiahnuté v posledných rokoch v oblasti všeobecných probabilistických teórii,“ povedal Martin Plávala.

Hoci malo porovnanie svoje limity, študenti ho veľmi dobre pochopili. Martin je príkladom vedca, ktorý dokáže aj zložité matematicko-fyzikálne deje vysvetliť jednoduchou formou.

„Snažíme sa na svet pozerať odborným a skúseným pohľadom dospelých ľudí, ale častokrát je dôležité, niekedy až nevyhnutné, pozrieť sa na svet očami malého dieťaťa a začať sa pýtať samého seba, že prečo toto funguje tak a nie inak. Je to jeden z najkrajších pocitov, keď po chvíli rozmýšľania prídete na to, že cisár je vlastne nahý,“ povedal obrazne Martin Plávala.

Projekt Quantum Leaps vznikol v spolupráci s Cherrybrook Technology High School v Sydney. Pritiahol pozornosť žiakov ku kvantovým výpočtom a informáciám a zároveň podnietil vedcov po celom svete k efektívnejšej komunikácií v oblasti vedeckého výskumu. (mh)

Martinov článok, ktorý vybrali austrálski študenti do obdobného časopisu, je na linku:

https://quantum-journal.org/views/qv-2018-07-11-8/

Slovenská verzia článku sa nachádza tu