Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Z výstavy amonitov

Výstava Amonity Slovenska v Piešťanoch

23. 5. 2018 | videné 1243-krát

Až do 8. júla potrvá zaujímavá výstava Amonity Slovenska – I. časť, ktorú v utorok slávnostne otvorili vo výstavných priestoroch Balneologického múzea Imricha Wintera (Vila Dr. Lisku, Štefánikova 1) v Piešťanoch. „Zbierka vznikala od 90. rokov, mojimi vlastnými zbermi, výmenami alebo kúpou. Podstatná bola vždy presná lokalizácia nálezu. Neskôr po neoficiálnom založení Geoklubu Piešťany sa postupne pridali aj jeho ďalší členovia, Zdenko Michálik, Vlado Oprenčák, Zdenko Sčasný a Tomáš Fuksi, ktorí aktívne pomáhali pri budovaní zbierky,“ hovorí Tomáš Mlynský, autor výstavy a doktorand Ústavu Vied o zemi SAV.

Amonity sú pomerne veľké morské organizmy a dokumentujú prítomnosť mora nad dnom, ktoré je dnes povrchom Slovenska, po dobu okolo 200 miliónov rokov, t. j. aj pred dinosaurami. Sú to hlavonožce príbuzné chobotniciam a boli to vedúce skameneliny. Podľa nich sa ´kamene´, v ktorých sa zachovali, dajú datovať presnejšie ako fyzikálnymi metódami,“ vysvetľuje Peter Vršanský z Ústavu vied o Zemi a školiteľ T. Mlynského.

Výstava sa skladá z viac ako tisíc jedincov nazbieraných autorom výstavy a priateľmi na 30 lokalitách Slovenska. Časť výstavy poputuje priamo do Chtelnice, kde aj väčšinu fosílií našli. Práca premosťuje výskum na lokalite s regionálnou depozitúrou a vyhodnocovaním vedcami na Slovensku aj v zahraničí. Ukazuje významnú skupinu fosílií v plnej kráse, a všetky sú ´domáce´.

Výstava je vzhľadom na množstvo materiálu rozdelená na tri časti. V prvej sa návštevníci môžu oboznámiť so základnými pojmami týkajúcimi sa amonitov, ale aj geológie a paleontológie ako takej. Dozvedia sa, že amonity sú vyhynutá skupina hlavonožcov, ktorá svoj najväčší rozvoj dosiahla v druhohorách a sú dôležitými vedúcimi skamenelinami. Na základe ich nálezov môžeme stanoviť relatívny vek hornín. Druhá časť výstavy sa bude zaoberať evolúciou amonitov a posledná predstaví vzácne nálezy z územia Slovenska.

Celý projekt  je zameraný na edukáciu širokej verejnosti, ale predovšetkým pre žiakov základných a stredných škôl, ktorým má slúžiť ako doplnkový materiál na výučbu. V auguste 2018 sa časť materiálu pochádzajúceho z náleziska v Chtelnici presunie po doplnení o ostatnú faunu do zrekonštruovaného kaštieľa v obci.
„Tieto fosílie sú prístupné naozaj každému. Každý môže skúmať krásu našich hôr a sedimentov v údoliach a prispieť k vedeckému poznaniu. Je to téma aj pre úplných laikov, aj pre vysokých profesionálov. Niektoré druhy amonitov boli opísané pre celosvetovú vedu z nášho územia,“ zdôrazňuje význam výstavy P. Vršanský a na adresu svojho doktoranda dodáva: „Tomáš je jedným z najtalentovanejších študentov, má neuveriteľné vizuálne vlastnosti od zaznamenania objektu cez vyhodnotenie až po dokumentáciu. Fotografická pamäť mu umožňuje vedeckú ilustráciu na svetovej úrovni. Má encyklopedické vlastnosti a dar zadarmo predávať poznatky študentom. Prednášal už aj v rámci Petržalskej super školy a jeho prednášky sú stále žiadané. Jeho poznatky doslova otvárajú trezory aj súkromným zberateľom. Minulý rok trávil 200 dní v teréne.“ (mh)

Foto: Tomáš Mlynský