Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Laureáti súťaže Študentská osobnosť roka, spolu s výkonným predsedom JCI Mariánom Meškom, členkou Predsedníctva SAV doc. RNDr. Ľubicou Lacinovou, DrSc. a rektorom UK prof. RNDr. Karolom Mičietom, CSc.

Študentskými osobnosťami roka sú aj mladí vedci zo SAV

13. 12. 2017 | videné 1213-krát

Na slávnostnom odovzdávaní ocenení národnej súťaže Študentská osobnosť roka (za akademický rok 2016/2017) gratulácie a uznanie smerovali aj k dvom vedkyniam a jednému vedcovi zo Slovenskej akadémie vied. Laureáti zo SAV sú: Ing. Michal Blaho, PhD. (Elektrotechnický ústav SAV), Mgr. Anna Fosse, PhD. (Ústav svetovej literatúry SAV) a M. A. Kristína Gardoňová, PhD. (Národohospodárska fakulta EU, Ekonomický ústav SAV).

Súťaž už trinásť rokov vyhlasuje Junior Chamber International – Slovakia, Slovenská akadémia vied je odborným garantom, s podporou Slovenskej rektorskej konferencie.  

Súťažiacich v 12 oblastiach vedy, výskumu, športu a umenia nominujú dekani fakúlt v SR a vedecké organizácie SAV spomedzi študentov bakalárskeho, magisterského/inžinierskeho a doktorandského stupňa štúdia. Traja laureáti zo SAV od vyhlásenia súťaže obhájili svoje doktorandské práce pred slávnostným udeľovaním ocenení, a tak možno ich úspech považovať nielen za odborné, ale zároveň spoločenské uznanie pri zavŕšení študijnej etapy ich vedeckej kariéry.

Dňa 13. decembra 2017 v Pálfyho paláci na Zámockej ul. v Bratislave sa hosťom prihovoril prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc. rektor Univerzity Komenského v Bratislave, doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., členka Predsedníctva SAV, ktorí s ďalšími hosťami odovzdávali ocenenia.

Prof. RNDr. Karol Mičieta slovami vyzdvihol prínos tvorivej práce študentov: „Dnes oceňujeme študentov, ktorí svojou tvorivou činnosťou dokázali nielen to, že študujú, ale študujú doma na kvalitných slovenských vysokých školách a môžu vyslať signál spoločnosti, že naše vysoké školy majú špičkové vedecké tímy a majú zainteresovaných študentov. Spolu so svojimi učiteľmi robia špičkovú tvorivú činnosť. Chceme vyslať signál, že sa nám začína dariť prekonať rozprávania o tom, ako nemáme, ako sa nedá, ako nemôžeme, hoci na Slovensku stále nesiahame ani na európsky priemer financovania  vedy a tvorivej činnosti. Takýmto oceňovaním chceme podporiť to, čo na Slovensku potrebujeme – vzdelaných, tvorivých ľudí, ktorí hľadajú problémy, riešenia a východiská pre spoločnosť. Tvorivá činnosť je to, čo človek dáva navyše, čo chce prinášať pre blaho spoločnosti a rozvoj vedy na Slovensku.“

Doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. zdôraznila, že pre Slovenskú akadémiu vied je cťou byť odborným garantom tejto súťaže, ako aj to, že počet nominantov sa každoročne zvyšuje.

V tomto ročníku bolo v 12 kategóriách bolo nominovaných 91 študentov, z toho bolo 10 nominantov zo Slovenskej akadémie vied. Laureátmi v jednotlivých oblastiach sa stali:

 1. Elektrotechnika, priemyselné technológie
  Ing. Michal Blaho, PhD. – Elektrotechnický ústav SAV
 2. Hutníctvo, strojárstvo, energetika
  Ing. Martina Hrubovčáková – Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, TU v Košiciach
 3. Informatika, matematicko-fyzikálne vedy
  Mgr. Tomáš Fabšič – Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU v Bratislave
 4. Lekárske vedy, farmácia
  MUDr. Lucia Stančiaková, PhD. – Jesseniova lekárska fakulta v Martine, UK v Bratilave
 5. Prírodné vedy, chémia
  RNDr. Eva Vígľašová – Prírodovedecká fakulta, UK Bratislava
 6. Stavebníctvo, architektúra
  Ing. Martina Majorošová – Stavebná fakulta, STU Bratislava
 7. Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo
  Ing. Tomáš Jambor, PhD. – Fakulta biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre
 8. Filozofia, politológia, sociológia, história
  Mgr. Anna Fosse – Ústav svetovej literatúry SAV
 9. Právo
  Dominik Drdúl – Právnická fakulta, TU v Trnave
 10. Kultúra a umenie
  Mgr. Art. Karol Samuelšík – Hudobná a tanečná fakulta, VŠMU v Bratislave
 11. Ekonómia
  M. A. Kristína Gardoňová, PhD. – Národohospodárska fakulta, EU v Bratislave a Ekonomický ústav SAV
 12.  Šport
  Ján Volko – Fakulta informatiky a informačných technológií, STU v Bratislave.

Organizátori súťaže na záver vyhlásili aj absolútneho víťaza Študentskej osobnosti Slovenska 2017 – stal sa ním Mgr. Tomáš Fabšič (Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave), ktorý študoval na Univesity of Cambridge, vrátil sa na Slovensko a v odbore post-kvantovej kryptografie (návrhy a analýza kryptografických systémov odolných voči útokom pomocou kvantového počítania) sa zaoberá počítačovou bezpečnosťou na svetovej úrovni.

Laureáti zo Slovenskej akadémie vied:

Michal Blaho doktorandské štúdium absolvoval v Elektrotechnickom ústave SAV, kde sa venoval príprave a charakterizácii tranzistorov na báze nitridu gália. Progresívny materiál a technológia majú potenciál nahradiť dosiaľ používané materiály v spínacích tranzistoroch pre priemyselné využitie.

Anna Fosse je absolventkou odboru nemecký jazyk a kultúra a švédsky jazyk a kultúra na FF UK v Bratislave. Interné doktorandské štúdium absolvovala v Ústave svetovej literatúry SAV. Zaoberá sa výskumom súčasnej severskej drámy.Významná je aj jej prekadateľská a editorská činnosť.

Pre Kristínu Gardoňovú bol Ekonomický ústav SAV externým školiacim pracoviskom pri realizácii jej doktorandského štúdia v téme Úloha nekonvenčných zdrojov energii v globálnej energetickej bezpečnosti a jej vplyv na globálnu ekonomiku pod vedením doc. Ing. Saleha Mothana Obadi, PhD.  

Ľ. Suballyová

Fotografie: Marcel Matiašovič.