Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Dôkaz že kaviareň bola naozaj o chemických prvkoch...

V Košiciach opäť super kaviareň

30. 11. 2017 | videné 1206-krát

Koncom mesiaca v Košiciach tradične organizujú vedeckú kaviareň. Koná sa vždy v poslednú stredu v mesiaci. Novembrová kaviareň bola atraktívna nielen témou, ale aj prednášajúcim. Z Bratislavy prišiel člen Predsedníctva SAV Mgr. Martin Venhart, PhD, ktorý je zároveň vedúcim Oddelenia jadrovej fyziky na Fyzikálnom ústave SAV.

V košických vedeckých kaviarňach prednášali už viacerí funkcionári - prednostovia, primári, riaditelia, bývalí členovia Predsedníctva SAV, ale až teraz mal premiéru aktívny člen Predsedníctva SAV. No nebola to funkcia, ktorá prilákala do košickej Tabačky opäť vyše stovky ľudí (!), ale atraktívna téma. A opäť neľutovali. Dr. Martin Venhart sa ukázal nielen ako výborný rozprávač a zapálený vedec, ale jeho prednáška by zniesla aj tvrdé didaktické kritériá. Začal opatrne oboznámením s pojmami a definíciami, potom prišiel historický exkurz ako vyzerali ľudské znalosti a skúsenosti s chemickými prvkami od neolitu až po dnešok. Rozprávanie plné veľkých mien a zaujímavých príbehov. V druhej časti prednášky Dr. Martin Venhart vysvetľoval ako všetky tieto prvky vznikali. Od prvopočiatku niekoľko sekúnd po veľkom tresku, čo sa dialo počas ďalších cca dvadsať minút ako ranný vesmír chladol. Následne hľadal aj odpovede na otázky, kde sa tu vzali prvky, ktoré nemali možnosť v dobe zrodu vesmíru vzniknúť. Na chvíľočku si poslucháči pripomenuli aj októbrovú vedeckú kaviareň, vtedy keď sa Dr. Martin Venhart zmienil o nedávnom súčasnom pozorovaní gravitačných vĺn a gama záblesku pri zrážke hviezd. Ak sme októbrovú kaviareň považovali za rekordnú, tak rekord nevydržal dlho. Novembrová kaviareň ho určite vyrovnala. A to nehovoríme len o počte poslucháčov; ale aj o celkovej úrovni prezentácie, zapálenosti prezentátora a dobrej atmosfére v publiku. Nik neodchádzal, nik neľutoval. Košičania záverečným potleskom ocenili perfektnú prednášku aj zaujímavý večer. 

Ján Gálik