Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Satelit Interkozmos-17 a „jubilujúca“ vedecká aparatúra SK-1 z Ústavu experimentálnej fyziky SAV.

Slovenský kozmický výskum jubiluje

26. 9. 2017 | videné 1248-krát

Uplynulo už 40 rokov, keď bol 24. septembra 1977 na orbitu Zeme vyslaný vedecký satelit Interkozmos-17 a na jeho palube prvá automatická vedecká aparatúra SK-1, skonštruovaná na Slovensku.

Odvtedy sa vedci a inžinieri z košického Ústavu experimentálnej fyziky SAV podieľali na dvadsiatke vesmírnych misií viacerých kozmických agentúr, či už s kozmickou technikou skonštruovanou výhradne v ich laboratóriách, alebo s významným podielom na spoločných aparatúrach so zahraničnými partnermi. Dnes už možno hovoriť o košickej tradícii v kozmickej fyzike a v kozmickom inžinierstve, ktorá s príslušným zahraničným renomé vedie k pozvaniam prispieť k ďalším prestížnym vesmírnym misiám. Takto Košičania prispeli aj k misii Rosetta, ktorá ako prvá v histórii pristála na kométe, do vesmíru sa s ich prispením chystajú nové misie, či už BepiColombo k planéte Merkúr, JUICE k mesiacom Jupitera, Luna-Globe k Mesiacu alebo JEM-EUSO na orbitálnu stanicu ISS. Aj v súčasnosti ich detektor MEP-2 už vyše 6 rokov spoľahlivo pracuje na orbite, odkiaľ posiela cenné dáta o kozmických energetických časticiach.

Ďalšie, 60-ročné jubileum slovenského kozmického výskumu súvisí s pozemným meraním kozmického žiarenia na Lomnickom štíte. Tam bol v roku 1957, v rámci Medzinárodného geofyzikálneho roka, uvedený do prevádzky detektor kozmického žiarenia, ktorý, po viacerých inováciách, košickí experimentálni fyzici prevádzkujú do dnešných dní. V modernej informatickej dobe sa stal súčasťou globálnej siete NMDB podobných detektorov kozmického žiarenia, ktorá plní významnú rolu vo výskume vesmíru a monitorovaní slnečnej aktivity a jej vplyvu na životné prostredie a technologické aktivity človeka. (r)