Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Rekonštruovaná stredná terasa na Devínskom hrade s priestorom, pôvodne vyplneným zeminou, kde hrozila nekontrolovaná deštrukcia obvodového múru

SAV sa podieľa na sprístupnení citadely a podzemia na Devínskom hrade

4. 5. 2017 | videné 1290-krát

Národná kultúrna pamiatka hrad Devín je najnavštevovanejšou expozíciou v rámci Múzea mesta Bratislavy (MMB). Ročne sem zavíta viac ako 100 000 návštevníkov. V roku 2016 bolo  zaznamenaných rekordných 175 000 osôb.

Je potešiteľné, že v sezóne 2017 Múzeum  mesta Bratislavy sprístupňuje pre verejnosť opäť aj horný hrad. V septembri 2008 ho nútene uzavrelo kvôli trhline v hradbovom múre nad kamenným prístupovým schodiskom. Trhlina bola niekoľko mesiacov monitorovaná a odborná komisia konštatovala, že dochádza k zmenám, ktoré by mohli viesť k nekontrolovanej deštrukcii hradby. Nakoľko tadiaľ vedie jediná prístupová cesta, komisia rozhodla z dôvodu bezpečnosti návštevníkov horný hrad uzavrieť. Z dôvodu odľahčenia tlaku zeminy na poškodenú hradbu a realizácie jej opravy, bolo rozhodnuté vyťažiť zeminu až na skalné podložie. Archeologický výskum na strednej terase sa vykonal v rokoch 2008 – 2009. Odkryl viacero dovtedy neznámych historických murív zo 14. – 17. storočia. V rokoch 2010 – 2014 boli rekonštrukčné práce na hornom hrade zastavené. Hlavné mesto SR Bratislava získalo v roku 2014 na obnovu NKP hradu Devín finančné prostriedky z programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“, financovaného z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. Cieľom projektu bolo tiež sprístupniť verejnosti hornú časť hradu Devín s novou expozíciou v jaskynných priestoroch pod názvom „Hrad Devín v 13. – 20. storočí“.

Partnerom projektu obnovy horného hradu boli aj Archeologický ústav SAV a Geologický ústav SAV (od roku 2015 Ústav vied o Zemi SAV). Prostredníctvom viac ako 300 archeologických nálezov z hradu Devín prezentuje nová expozícia stavebný vývoj hradu, jeho majiteľov a najvýznamnejšie udalosti, ktoré sa na hrade a v Devíne odohrali. Expozícia je doplnená aj o geologickú históriu devínskeho hradného vrchu a unikátnu prezentáciu zvyškov mora z obdobia mladších treťohôr (16 - 13 miliónov rokov). Zachovali sa tu v podobe morského piesku s príslušnou faunou a tiež pozorovateľnými vplyvmi pôsobenia morskej hladiny v jaskynnej pukline v devínskom skalnom brale. Nová archeologická a geologicko - paleontologická expozícia v jaskyniach pod horným hradom je atraktívnym a poučným expozičným priestorom. Veríme, že návšteva expozície spolu s výhľadom z citadely hradu do širokého okolia poskytne návštevníkom hradu Devín nezabudnuteľný zážitok.

Pre širokú verejnosť je expozícia na hornom hrade sprístupnená od 6. mája 2017.

http://www.muzeum.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700015&id_dokumenty=4609

Katarína Harmadyová, MMB

Ján Madarás, ÚVZ SAV

foto: J. Madarás