Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

víťazné detské mapy

Súťaž Detská mapa sveta má svojich víťazov

21. 4. 2017 | videné 901-krát

Žiaci prevažne z umeleckých škôl súťažili do konca marca v kreatívnom zobrazovaní sveta. Šesť najlepších máp vybrala odborná porota Geografického ústavu SAV a Kartografickej spoločnosti SR, ktoré súťaž organizujú. Soňa Čandíková zo Starej Ľubovne, Gabriela Polacká z Púchova, Peter Mikušiak z Vrútok, Simona Samašová z Púchova, Ľubica Beláková z Bratislavy a Dávid Lučivjanský z Hrabušíc postupujú na celosvetovú výstavu v rámci najvýznamnejšej kartografickej konferencie vo Washingtone. Témou súťaže pre aktuálny rok je „Máme radi mapy (We love maps)“.

„Do súťaže sa v tomto roku zapojilo 97 detí. Okrem víťazov, ktorých práce budú začiatkom júla prezentované na výstave vo Washingtone, ocenila komisia ešte ďalších 14 prác, ktoré vynikali originálnosťou, kreativitou, alebo kartografickým spracovaním,“ povedala národná koordinátorka súťaže RNDr. Monika Kopecká, PhD.

Cieľom súťaže Detská mapa sveta je nielen vyzdvihnúť kreatívne nazeranie detí na svet, ale zároveň  prehĺbiť ich záujem o životné prostredie a zlepšiť ich kartografické vnímanie.  Najlepšie detské mapy zbiera Medzinárodná kartografická asociácia už od roku 1993. Súťaž vznikla na pamiatku bývalej viceprezidentky ICA Barbary Petchenik, kartografky, ktorá sa venovala mapám určeným pre deti.