Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Predseda SAV Pavol Šajgalík pri slávnostnom príhovore.

Novoročný koncert SAV v Košiciach mal výbornú atmosféru

13. 1. 2017 | videné 2333-krát

Nadšené reakcie z umeleckého zážitku odznievali od hostí po skončení Novoročného koncertu Slovenskej akadémie vied v stredu 11. januára 2017 v Košiciach. Orchester Štátnej filharmónie Košice pod dirigentskou taktovkou Leoša Svárovského (ČR) svojím interpretačným umením vytvoril priateľskú a optimistickú atmosféru.

Moderátor večera Branislav Peťko z Parazitologického ústavu SAV privítal členov Predsedníctva SAV, čelných predstaviteľov univerzít, Snemu SAV, odborových organizácií, zamestnancov ústavov SAV na východnom Slovensku a rodinných príslušníkov. Na pôde Štátnej filharmónie Košice uvítal všetkých prítomných jej riaditeľ Július Klein. Akademici sú doslova prví tohtoroční domáci návštevníci koncertov košických filharmonikov, ktorí sa len pred niekoľkými dňami vrátili z úspešného turné v Číne. Spočítal, že Novoročný koncert SAV v Košiciach sa koná už osemnástykrát! „Novoročný koncert SAV dotiahla do dospelosti trojica neúnavných organizátorov z Akadémie – Marián Reiffers, Gloria Gajdošová a Branislav Peťko,“ poďakoval ľuďom v pozadí úspešnej tradície. Publikum ho potleskom podporilo.      

So slávnostným príhovorom vystúpil predseda SAV Pavol Šajgalík. „V drvivej väčšine Európy, vrátane Slovenska, nás, vedeckých pracovníkov, daňoví poplatníci platia za to, aby sme robili to, čo nás najviac baví. Kládli prírode a spoločnosti otázky a hľadali na ne pravdivé odpovede. Pravda spoločnosti pomáha, bez nej regreduje, je manipulovaná a manipulovateľná.“  Zdôraznil, že treba pravdivo informovať aj o prehrách a slepých uličkách, lebo len tak môže byť SAV naďalej najdôveryhodnejšou inštitúciou v krajine. „Bojujem so svojimi kolegami za túto inštitúciu a jej miesto pod Slnkom, alebo aspoň v rozpočte schválenom Národnou radou SR. Lebo som presvedčený o jej dôležitosti a o tom, že drvivá väčšina jej tvorivých pracovníkov napĺňa étos statusu vedca,“ povedal prof. Šajgalík na záver svojho vystúpenia, ktoré ukončil prianím začať nový rok hudbou, v najuniverzálnejšom jazyku sveta.

Predtým, ako dal hlavný hosťujúci dirigent Štátnej filharmónie Košice Leoš Svárovský, docent na Akadémii múzických umení v Prahe, pokyn k nástupu orchestra, boli prítomní poslucháči svedkami aktu odovzdania Pamätnej plakety SAV. Predsedníctvo SAV ju udelilo RNDr. Miriam Feretovej, učiteľke biológie a geografie na Gymnáziu sv. Mikuláša v Prešove, za vynikajúce výsledky v popularizácii vedy prípravou nadaných študentov na stredoškolské vedecké prírodovedne orientované súťaže. Mladí bádatelia sa už niekoľko rokov umiestňujú na popredných miestach nielen v najvyšších národných, ale i medzinárodných festivaloch stredoškolských projektov aj zásluhou spolupráce so SAV, najmä s Parazitologickým ústavom SAV. Ocenenie Miriam Feretovej odovzdal predseda SAV Pavol Šajgalík, ktorý vyslovil nádej, že o niekoľko rokov budú viacerí z jej študentov pôsobiť v Slovenskej akadémii vied.

Potom už  svoje majstrovstvo predviedol orchester Štátnej filharmónie Košice. Na novoročný koncert si pripravil nezvyčajnú dramaturgiu. V programe tentoraz nedominovali operetné melódie, ako býva zvykom, ale diela Júliusa Fučíka, Franza von Suppé, P. I. Čajkovského, Arama Chačaturjana i ďalších skladateľov. Možnosť vystúpiť ako sólisti tentoraz dostali samotní hráči orchestra: Maroš Potokár na husliach, Stanislav Bicák na fagote, Ján Hrubovčák na trombóne a Martin Mosorjak na klarinete. Mladý klarinetista v skladbe Roberta Vollstedta Čarovný klarinet rozosmial a zároveň prekvapil obecenstvo, lebo dokázal zahrať na nástroji, ktorý mu dirigent postupne teatrálne rozobral na päť kusov. Temperamentný, vtipný a majstrovský výkon umeleckého telesa ocenili návštevníci standing ovations.

Po koncerte program pokračoval spoločenským večerom. 

 Text a foto: Katarína Čižmáriková