Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Riaditeľ Ekonomického ústavu SAV Prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA,

Bratislava hostila expertov na ekonomiku

28. 9. 2016 | videné 1375-krát

V bratislavskom Pálffyho paláci sa v pondelok 26. septembra 2016 uskutočnil medzinárodný vedecký seminár s názvom Od jednopolárneho k multipolárnemu medzinárodnému systému. Organizoval ho Ekonomický ústav SAV. V plnej prednáškovej miestnosti sa ekonomickí experti venovali vývoju ekonomických trendov, hlavným svetovým menám či postaveniu Európy a eura v konkurenčnom prostredí.

Hostiteľom a moderátorom podujatia bol riaditeľ Ekonomického ústavu SAV Prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA, ktorý po privítaní čestných hostí, vrátane zástupcov veľvyslanectiev Číny, Kuby, Kazachstanu, Indonézie a ďalších predstaviteľov diplomatického zboru na Slovensku - predniesol referát s názvom Prechod k multipolárnemu medzinárodnému menovému systému. 

Na medzinárodnom seminári odzneli aj analýzy minulosti, súčasného stavu i ekonomické predpovede na témy vývoja USD a jeho vplyv na vývoj cien jednotlivých komodít, premena svetového systému v 21. storočí či nové trendy multipolárneho monetárneho a finančného systému.

Rečníci sa nevyhli ani aktuálnym témam, ako je rozhodnutie Britov o opustení Európskej únie v júnovom referende. „Toto rozhodnutie bude mať určite vplyv na znehodnocovanie libry, ale môže to ovplyvniť aj americký dolár, lebo londýnsky systém a newyorský finančný trh je veľmi prepojený,“ povedal Juraj Sipko, ktorý časť prednášky venoval aj nedávnemu zaradeniu čínskej meny medzi svetové rezervné meny. V prezentáciách tém ohľadne vývoja svetovej ekonomiky a najmä prechodu k multipolárnemu medzinárodnému menovému systému odzneli okrem iného aj tézy očakávania veľkých systémových zmien v súčasnej globálnej situácii ako aj otázky o zmysle a hodnotách života. Ako zdôraznil podpredseda SAV prof. Emil Višňovský sú to aktuálne filozofické otázky nielen blízkej budúcnosti, ale už aj súčasnosti z hľadiska spoločenských procesov vývoja ekonomiky a politiky vo svete. (zv)

Foto: Vladimír Šimíček