Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Tabuľka, zatiaľ bez navrhovaných symbolov Nh, Mc, Ts a Og.

Nové chemické prvky majú názvy, ešte sa však môžu zmeniť

15. 6. 2016 | videné 1744-krát

Pamätáte si na nové chemické prvky ktoré boli predstavené začiatkom roka? Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu (IUPAC) predstavila navrhované názvy, o ktorých sa teraz začína polročná verejná debata. Nové prvky by sa mali volať nihonium, moscovium, tennessine, a oganesson.

Oddelenie anorganicej chémie Medzinárodnej únie pre čistú a aplikovanú chémiu odporúča nasledovné názvy a symboly:

Nihonium so symbolom Nh, pre prvok 113,

Moscovium so symbolom Mc, pre prvok 115,

Tennessine so symbolom Ts, pre prvok 117,

Oganesson so symbolom Og, pre prvok 118.

Prvok 113 bol prvým, ktorý objavili v ázijskej krajine a to v Japonsku. Nihonium vychádza zo slova Nihon, čo je jednou z dvoch možností ako v japončine túto krajinu pomenovať. Výraz doslovne znamená „Krajina vychádzajúceho slnka“. Tím okolo profesora Kosukeho Morita, ktorý prvok objavil dúfa, že hrdosť a viera vo vedu pomôže nahradiť skepsu, ktorú pociťujú niektorí obyvatelia po nukleárnej katastrofe vo Fukušime.

Navrhovaný názov pre prvok s atómovým číslom 115 je moscovium a prvok číslom 117 sa pravdepodobne bude volať tennessine. Objavenie oboch prvkov je výsledkom spolupráce ruských a amerických vedcov. Jeden sa preto má volať podľa Moskvy, pri ktorej sídli Spojený ústav jadrového výskumu a druhý podľa amerického štátu Tennessee, v ktorom sa nachádza Národné laboratórium Oak Ridge.

Názov posledného prvku, ktorý je takisto výsledkom rusko-americkej vedeckej spolupráce  nevychádza z geografie ale z mena známeho vedca Jurija Tsolakoviča Oganessiana narodeného v roku 1933. Oganessian a jeho tím objavili takzvané „superťažké prvky“ a vedec prispel k výraznému pokroku v jadrovej fyzike superťažkých jadier vrátane experimentálneho dôkazu „ostrova stability“ .

Podľa tradície by mali byť novoobjavené prvky pomenované podľa mytologického konceptu či postavy (patria sem aj astronomické objekty), minerálu, miesta či geografického regiónu, vlastnosti prvku alebo vedca. Po päťmesačnej lehote na verejnú diskusiu, ktorá končí 8. 11. 2016 by tieto názvy mali byť formálne prijaté Radou IUPAC. O navrhovaných názvoch informoval Doc. RNDr. Milan Drábik, PhD. predseda Slovenského národného komitétu IUPAC, ktorý pôsobí na Ústave anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied.

Zuzana Vitková