Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ing. Igor Lacík, DrSc.

Igor Lacík laureátom Krištáľového krídla

25. 1. 2016 | videné 2851-krát

Medzi jedenástimi osobnosťami, ktoré v nedeľu 24. januára získali v SND v Bratislave prestížne ocenenie Krištáľové krídlo, bol v kategórii medicína a veda aj Ing. Igor Lacík, DrSc., riaditeľ Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied.

V devätnástom ročníku bolo nominovaných na Krištáľové krídlo celkom 27 osobností. V kategórii medicína a veda Doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., Ing. Peter Vršanský, PhD. a Ing. Igor Lacík, DrSc, ktorý dlhodobo pracuje na výskume venovanom liečbe cukrovky. „Už samotná nominácia bola pre mňa poctou a verím že výber poroty bol naozaj obtiažny vzhľadom na výsledky, ktoré naše vedecké osobnosti dosahujú,“ priznal Igor Lacík. Spolu s kolegami z Oddelenia pre výskum biomateriálov sa venuje vývoju špeciálnych kapsúl, ktoré možno čoskoro pomôžu v otázke transplantácie pankreatických ostrovčekov a zlepšia tak perspektívu niektorých pacientov s diabetom. Slovenský tím pod vedením Igora Lacíka sa v roku 2015 stal členom prestížneho Enkapsulačného konzorcia Juvenile Diabetes Research Foundation, ktorého cieľom je poskytnúť liečbu pacientom s cukrovkou 1. typu.

„Sme radi, že sme stali jedným z centrálnych výskumných pracovísk v celosvetovom meradle. Naše úsilie je zacielené na vývoj polymérnych mikrokapsúl pre transplantáciu pankreatických ostrovčekov do predklinického modelu primátov. Našou úlohou a snahou je poskytnúť mikrokapsuly, ktoré preukážu vhodnosť pre enkapsuláciu ostrovčekov a ich schopnosť kontrolovať hladinu cukru v krvi v predklinickom modeli. Súčasne Ústav polymérov SAV pôsobí v tomto konzorciu ako expertné pracovisko pre ďalších členov  konzorcia v oblastiach polymérnych biomateriálov, mikrokapsúl a procesu enkapsulácie,“  vysvetlil Igor Lacík.

Problémom pri liečení cukrovky transplantovanými pankreatickými ostrovčekmi je nutnosť kontinuálne podávať imunosupresíva,   ktoré majú nežiadúce vedľajšie účinky. „Tu nastupuje náš princíp, ktorý je možné definovať ako vytvorenie polymérneho ochranného obalu pre pankreatické ostrovčeky tzv. enkapsuláciou, ktorým sa pankreatické ostrovčeky ochránia pred atakom imunitného systému.  Následne takto enkapsulované ostrovčeky sú po transplantácii do diabetického príjemcu schopné dlhodobo kontrolovať hladinu cukru a nie je nutné podávať imunosupresíva,“ doplnil Igor Lacík, ktorý súčasne s preberaním Krištáľového krídla oslavoval aj svoje narodeniny. Blahoželáme! (spn) 

Záznam RTVS nájdete na: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10196/86427 (kategória medicína a veda od 1.03 hod.)