Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Občania vytvorili vízie budúcnosti, ktorú by si želali

30. 11. 2015 | zhliadnuté 876-krát

Národný interaktívny seminár Občanov vo vede, ktorý zorganizovala SAV v rámci európskeho projektu CIMULACT splnil očakávania organizátorov a nadchol účastníkov. Konal sa v sobotu 28. novembra 2015 v priestoroch Centra vedecko-technických informácií v Bratislave. Pri šiestich stoloch diskutovalo 35 občanov o svojich predstavách budúcnosti a pod vedením stolových moderátorov vytvorili šesť vízií, ktoré reflektujú ich túžby a obavy z toho, čo nás čaká.

Národný seminár v Bratislave je jedným z 30 seminárov, ktoré sa konajú spolu v 30 európskych štátoch a ktoré spoločne prinesú 180 vízií budúcnosti od viac ako 1000 občanov. Semináre prebiehajú vo všetkých krajinách rovnakým spôsobom. Aby bolo možné ich výsledky jednoducho spracovať a s pomocou expertov z rôznych oblastí ich pretaviť na scenáre budúceho vývoja. Následne sa predstavia Európskej komisii, ktorá projekt CIMULACT financuje prostredníctvom programu Horizont 2020.

Národný seminár v Bratislave otvoril Tomáš Michalek zo Slovenskej akadémie vied, manažér projektu pre Slovensko, ktorý vo svojej prezentácii vyzval účastníkov, aby sa nebáli prejaviť svoj názor a myslieť pri tom nekonvenčne. Seminár ďalej moderoval Gabriel Bianchi, riaditeľ Ústavu pre výskum sociálnej komunikácie. Na začiatku ich vyzval, aby sa zamysleli nad tým, ako sa svet za posledných 40 rokov zmenil, a potom sa pokúsili predstaviť si budúcnosť o ďalších 40 rokov. Občania najskôr individuálne pripravili „moje predstavy budúcnosti“, ktoré následne spoločne pri každom stole pretavili do „našich predstáv“. Z nich v závere vzišlo 6 vízií budúcnosti. Seminár prebiehal interaktívnou formou s množstvom aktivít, kedy účastníci konfrontovali svoje predstavy s ostatnými, aby ich dokázali čo najlepšie sformulovať.

Účastníci boli s priebehom seminára veľmi spokojní. Mnohí z nich si nevedeli predstaviť, ako môžu oni sami prispieť do „výskumu budúcnosti“, ale s pribúdajúcimi hodinami, ktoré strávili pod taktovkou šiestich stolových moderátoriek, sa stále viac ponárali do modelovania svojich predstáv. Na otázku, či majú takéto akcie význam pre verejnosť, odpovedali v rozhovore so Stanom Ščepánom niektorí z účastníkov seminára nasledovne:

„Keď som sem prišla, vôbec som nemala predstavu, čo tu budem robiť. Teraz som plná nápadov a nových myšlienok, čo by som naozaj chcela niekedy v budúcnosti zrealizovať. A chcem posunúť aj mojim známym to, čo som tu ja dnes zažila.“

„Zo začiatku sa mi nechcelo veľmi rozmýšľať, ale potom som sa adaptoval a veľmi sa mi to zapáčilo, takže už sa mi ani nechce ísť domov.“

„Mne sa páči ten priebeh, že máme také kreatívne aktivity, že je to také živé. A oslovilo ma to, že som si vymenila názor aj s ostatnými ľuďmi a dozvedela som sa niečo nové.“

„Zaujal ma štýl tejto akcie: pripravovanie vízií budúcnosti. A tiež, že našich politikov zaujíma aj názor takýchto nižšie postavených občanov. Je to super, nemyslela som si, že to bude takto, ale vytvorili sme tu také tímy, ako keby sme sa už poznali dávno.“

Medzi najzaujímavejšie vízie budúcnosti patrila koncepcia „futuro farmy“, čiže farmy s permakultúrnym dizajnom, ktorá využíva hospodársku techniku z obnoviteľných zdrojov energie. Na futuro farme by si každý človek mohol s pomocou tzv. biometra vyhodnotiť, akú stravu by mal prijímať a následne si na nej zakúpiť kvalitné biopotraviny alebo aj napr. bylinné prípravky.  Zaujala tiež vízia „školy budúcnosti“, ktorá bude využívať virtuálnych učiteľov. Medzi ďalšie diskutované oblasti patrilo hlavne zdravotníctvo a narábanie s odpadmi, ktorých je v dnešnom svete stále viac. Ľudia si taktiež želali, aby umelá inteligencia v budúcnosti nenahradila človeka a ľudskosť, ale aby sa stala jeho pomocníkom a uľahčovala mu jeho každodenný život.

Účastníci seminára boli vďační hlavne za možnosť porozmýšľať nad tým, čo by sa mohlo v budúcnosti zlepšiť. V bežnom živote na to často nemajú čas a z toho dôvodu si mnohí svoju účasť na seminári veľmi pochvaľovali.  Slovami jednej z účastníčok, „tu sa môže človek trošku zastaviť a nápady sa potom rodia ľahšie.“ Cieľom organizátorov je tieto nápady a vízie pretaviť do odporučení európskym politikom hlavne s ohľadom na to, do ktorých oblastí by sa malo v budúcnosti investovať.

Text a foto: Tomáš Michalek