Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Deň so súčasnou slovenskou literatúrou na pôde Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. v Prahe

18. 5. 2015 | zhliadnuté 1087-krát

Vo štvrtok 14. mája 2015 sa v priestoroch Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. v Prahe konal Deň so súčasnou slovenskou literatúrou. Hlavným bodom programu bola prezentácia kolektívnej monografie Hľadanie súčasnosti. Slovenská literatúra začiatku 21. storočia (Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014), okrem toho účastníci predstavili aj ďalšie spoločné projekty a vzájomnú spoluprácu Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. a Ústavu slovenskej literatúry SAV.

 

Spoluautori publikácie Hľadanie súčasnosti Michal Jareš (AV ČR), Radoslav Passia a Ivana Taranenková (obaja SAV), riaditeľ Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Pavel Janáček a spisovateľ a zástupca Literárneho informačného centra Marek Vadas dopoludnia vystúpili na tlačovej konferencii. Na popoludňajšej panelovej diskusii, ktorú viedol slovakista prof. Lubomír Machala z Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, potom autori predstavili publikáciu odbornej komunite, študentom a kultúrnej verejnosti. Diskusia sa týkala predovšetkým metodologických možností spracovania aktuálneho literárneho diania, ako aj paralel a rozdielov medzi súčasnou slovenskou a českou literatúrou.

 

Ako uviedol riaditeľ Pavel Janáček, spolupráca oboch literárnovedných akademických pracovísk bola po istej stagnácii, ktorá nastala po rozdelení spoločného štátu, obnovená a v súčasnosti prebieha hneď v niekoľkých oblastiach. Pravidelný vedecký seminár Česko-slovenské konfrontácie sa koná od roku 2002, jeho cieľom je systematické mapovanie a analýza súčasných tendencií českej a slovenskej literatúry a literárnej vedy. Okrem tohto každoročného podujatia sa uskutočnila séria medzinárodných interdisciplinárnych vedeckých konferencií  o populárnych žánroch v literatúre a umení, ktorá sa stala východiskom pre niekoľko vedeckých publikácií. Vzájomná spolupráca sa odrazila i v recipročnej účasti pracovníkov oboch pracovísk na publikačných projektoch o podobách súčasnej literatúry – do českej kolektívnej monografie V souřadnicích mnohosti (2014) prispel kapitolou Vladimír Barborík (SAV), do slovenskej publikácie Hľadanie súčasnosti (2014) zasa Michal Jareš (AV ČR).

 

 

Text: ÚSlL SAV

Fotografie: Vendy Trnková