Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Autorský kolektív publikácie Hľadanie súčasnosti. Slovenská literatúra začiatku 21. storočia tvorili pracovníci Ústavu slovenskej literatúry SAV, Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. a FF UKF v Nitre

Deň so súčasnou slovenskou literatúrou na pôde Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. v Prahe

18. 5. 2015 | videné 1377-krát

Vo štvrtok 14. mája 2015 sa v priestoroch Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. v Prahe konal Deň so súčasnou slovenskou literatúrou. Hlavným bodom programu bola prezentácia kolektívnej monografie Hľadanie súčasnosti. Slovenská literatúra začiatku 21. storočia (Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014), okrem toho účastníci predstavili aj ďalšie spoločné projekty a vzájomnú spoluprácu Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. a Ústavu slovenskej literatúry SAV.

 

Spoluautori publikácie Hľadanie súčasnosti Michal Jareš (AV ČR), Radoslav Passia a Ivana Taranenková (obaja SAV), riaditeľ Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Pavel Janáček a spisovateľ a zástupca Literárneho informačného centra Marek Vadas dopoludnia vystúpili na tlačovej konferencii. Na popoludňajšej panelovej diskusii, ktorú viedol slovakista prof. Lubomír Machala z Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, potom autori predstavili publikáciu odbornej komunite, študentom a kultúrnej verejnosti. Diskusia sa týkala predovšetkým metodologických možností spracovania aktuálneho literárneho diania, ako aj paralel a rozdielov medzi súčasnou slovenskou a českou literatúrou.

 

Ako uviedol riaditeľ Pavel Janáček, spolupráca oboch literárnovedných akademických pracovísk bola po istej stagnácii, ktorá nastala po rozdelení spoločného štátu, obnovená a v súčasnosti prebieha hneď v niekoľkých oblastiach. Pravidelný vedecký seminár Česko-slovenské konfrontácie sa koná od roku 2002, jeho cieľom je systematické mapovanie a analýza súčasných tendencií českej a slovenskej literatúry a literárnej vedy. Okrem tohto každoročného podujatia sa uskutočnila séria medzinárodných interdisciplinárnych vedeckých konferencií  o populárnych žánroch v literatúre a umení, ktorá sa stala východiskom pre niekoľko vedeckých publikácií. Vzájomná spolupráca sa odrazila i v recipročnej účasti pracovníkov oboch pracovísk na publikačných projektoch o podobách súčasnej literatúry – do českej kolektívnej monografie V souřadnicích mnohosti (2014) prispel kapitolou Vladimír Barborík (SAV), do slovenskej publikácie Hľadanie súčasnosti (2014) zasa Michal Jareš (AV ČR).

 

 

Text: ÚSlL SAV

Fotografie: Vendy Trnková