Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Michaela Jurovská krstí knihu Jacques Copeau hier et aujourd´hui

Prezentácia knihy Jacques Copeau hier et aujourd´hui (Jacques Copeau včera a dnes)

6. 2. 2015 | videné 1484-krát

Dňa 4. februára 2015 sa uskutočnila v Malom kongresovom centre vydavateľstva VEDA na Štefánikovej ulici č.3 prezentácia novej knihy Jacques Copeau hier et aujourd´hui (Jacques Copeau včera a dnes),  ktorú vydali v medzinárodnej spolupráci Vydavateľstvo SAV VEDA, Bratislava a Éditions de l´Amandier, Paris. Editorom knihy je prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. a spolupracovalo na nej 17 autorov z troch kontinentov. Kniha má rozsah 400 strán a je napísaná vo francúzskom jazyku. Od januára sa už predáva v troch frankofónnych krajinách, a to Francúzsku, Kanade a Belgicku. V rámci prezentácie vystúpila s prenikavou esejou o knihe aj o osobnosti editora známa prekladateľka, esejistka, odborníčka na francúzsku literatúru a divadlo Michaela Jurovská.

 

Zborník štúdií autorov zo šiestich krajín (Francúzsko, Taliansko, Slovensko, Poľsko, Japonsko, USA) je zameraný na tvorbu jedného so zakladateľov modernej francúzskej divadelnej réžie, Jacqua Copeaua (1879 – 1949). Príspevky sa zaoberajú jeho inšpiračnými zdrojmi a osobnosťami, s ktorými v mladých rokoch spolupracoval (Jacques Rouché, André Antoine, Georges Hébert), jeho neskoršou režijnou prácou, hereckou školou, ako aj umeleckými osudmi jeho žiakov a nasledovníkov (Louis Jouvet, Jean Villard-Gilles, les Copiaus, Jean-Louis Barrault, Kunio Kishida ai.)

 

Popri vedeckých štúdiách od medzinárodne renomovaných autorov, univerzitných profesorov a špecialistov, sa v knihe edituje aj dosiaľ nepublikovaná divadelná hra Mladí ľudia a pavúk, ktorú uviedla roku 1929 v Burgundsku skupina les Copiaus. Autormi hry sú Jean Villard-Gilles a Michel Saint-Denis, editor ju objavil v archívoch Francúzskej národnej knižnice v Paríži.

 

Zborník je výsledkom veľkej medzinárodnej vedeckej spolupráce koordinovanej z Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV a je príspevkom nielen pre francúzsku divadelnú historiografiu, ale aj pre celkové európske divadelné dejiny. Túto medzinárodnú spoluprácu ocenila aj riaditeľka Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV, PhDr. Anna Hlaváčová, CSc., podľa ktorej je prieskum európskych divadelných súvislostí inšpiratívny aj pre základný výskum v oblasti umeleckej kultúry všeobecne.

 

Text: Filip Krpelan

Foto: Gabriel Kuchta