Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ing. Tomáš Bertók z Chemického ústavu SAV s ocenením

TOP študentskou osobnosťou sa stal Tomáš Bertók z Chemického ústavu SAV

17. 12. 2014 | videné 1946-krát

TOP študentskou osobnosťou 2013/2014 a zároveň držiteľom Ceny prezidenta SR sa stal Ing. Tomáš Bertók, PhD. z Chemického ústavu SAV. Ocenenie získal za svoju dizertačnú prácu v odbore biotechnológia, ktorá sa venovala jednej z najcitlivejších metód na detekciu glykoproteínov (komplexných cukrov) a ktorá mu dopomohla k získaniu prestížneho grantu od European Research Council ako prvému na Slovensku.

 

Celonárodná súťaž Študentská osobnosť Slovenska  pozná od stredy 17.12.2014 víťazov prestížneho ocenenia vo svojich 11 kategóriách. Držitelia cien pochádzajú z radov študentov vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied a disponujú výnimočným talentom, ktorý dokázali pretaviť do pozoruhodných, často aj medzinárodných úspechov. Do jubilejného desiateho ročníka v akademickom roku 2013/2014 predstavitelia fakúlt nominovali celkovo 66 študentov vysokých škôl a vedeckých pracovísk. Projekt organizuje Junior Chamber International – Slovakia pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou spoluprácou Slovenskej akadémie vied. Podujatie má za cieľ zviditeľniť a predstaviť verejnosti študentov  1., 2. Alebo 3. Stupňa vysokoškolského štúdia, vynikajúcich nielen v odbore, ale napr. aj v študentských odborných súťažiach, prípadne doktorandov s významnými vedecko-výskumnými výsledkami, ale i úspešných umelcov, či športovcov.

 

V jubilejnom desiatom ročníku vyberala nezávislá odborná komisia víťazov v 11 kategóriách podľa jednotlivých študijných smerov. Víťazi získali vecné ceny a finančnú odmenu. Cenu Hospodárskych novín na základe internetového hlasovania verejnosti získla  Ing. Eva Tvrdá  z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre. Cenu Americko-Slovenskej obchodnej komory získal Ing. Andrej Cupák. Cenu BMW Group Slovakia za inovatívnosť a trvalo udržatelný rozvoj si prebrali Ing. Attila Tóth Ing. arch. Štefan Tkáč. Víťazi jednotlivých kategórií Študentská osobnosť roka pre akademický rok 2013/2014:

 

1.       Elektrotechnika, priemyselné technológie

Mgr. Michaela Horňáčková, PhD. – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave

2.       Hutníctvo, strojárstvo, energetika

Ing. Martin Ďuriš – Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej Univerzity A. Dubčeka v Trenčíne

3.       Informatika a matematicko-fyzikálne vedy

RNDr. Ľubomír Antoni – Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

4.       Lekárske vedy, farmácia

MUDr. Milan Maretta – Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach

5.       Prírodné vedy, chémia

Ing. Tomáš Bertók, PhD. – Chemický ústav SAV v Bratislave

6.       Stavebníctvo, architektúra

Ing. arch. Štefan Tkáč – Stavebná fakulta TU v Košiciach

7.       Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo

Ing. Attila Tóth – Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

8.       Právo, filozofia, politológia, sociológia

Mgr. Ing. František Lipták – Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

9.       Kultúra a umenie

Bc. Stanislav Králik – Fakulta dramatických umení AU v Banskej Bystrici

10.   Ekonómia

Ing. Andrej Cupák – Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

11.   Šport

Mgr. Pavol Hlavačka – Pedagogická fakulta UKF v Nitre

 

Text: Filip Krpelan

Foto: Gabriel Kuchta