Aktuality

TOP študentskou osobnosťou sa stal Tomáš Bertók z Chemického ústavu SAV

Vložil(a): F. Krpelan, 17.12.2014, videné 1580-krát

TOP študentskou osobnosťou 2013/2014 a zároveň držiteľom Ceny prezidenta SR sa stal Ing. Tomáš Bertók, PhD. z Chemického ústavu SAV. Ocenenie získal za svoju dizertačnú prácu v odbore biotechnológia, ktorá sa venovala jednej z najcitlivejších metód na detekciu glykoproteínov (komplexných cukrov) a ktorá mu dopomohla k získaniu prestížneho grantu od European Research Council ako prvému na Slovensku.

 

Celonárodná súťaž Študentská osobnosť Slovenska  pozná od stredy 17.12.2014 víťazov prestížneho ocenenia vo svojich 11 kategóriách. Držitelia cien pochádzajú z radov študentov vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied a disponujú výnimočným talentom, ktorý dokázali pretaviť do pozoruhodných, často aj medzinárodných úspechov. Do jubilejného desiateho ročníka v akademickom roku 2013/2014 predstavitelia fakúlt nominovali celkovo 66 študentov vysokých škôl a vedeckých pracovísk. Projekt organizuje Junior Chamber International – Slovakia pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou spoluprácou Slovenskej akadémie vied. Podujatie má za cieľ zviditeľniť a predstaviť verejnosti študentov  1., 2. Alebo 3. Stupňa vysokoškolského štúdia, vynikajúcich nielen v odbore, ale napr. aj v študentských odborných súťažiach, prípadne doktorandov s významnými vedecko-výskumnými výsledkami, ale i úspešných umelcov, či športovcov.

 

V jubilejnom desiatom ročníku vyberala nezávislá odborná komisia víťazov v 11 kategóriách podľa jednotlivých študijných smerov. Víťazi získali vecné ceny a finančnú odmenu. Cenu Hospodárskych novín na základe internetového hlasovania verejnosti získla  Ing. Eva Tvrdá  z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre. Cenu Americko-Slovenskej obchodnej komory získal Ing. Andrej Cupák. Cenu BMW Group Slovakia za inovatívnosť a trvalo udržatelný rozvoj si prebrali Ing. Attila Tóth Ing. arch. Štefan Tkáč. Víťazi jednotlivých kategórií Študentská osobnosť roka pre akademický rok 2013/2014:

 

1.       Elektrotechnika, priemyselné technológie

Mgr. Michaela Horňáčková, PhD. – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave

2.       Hutníctvo, strojárstvo, energetika

Ing. Martin Ďuriš – Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej Univerzity A. Dubčeka v Trenčíne

3.       Informatika a matematicko-fyzikálne vedy

RNDr. Ľubomír Antoni – Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

4.       Lekárske vedy, farmácia

MUDr. Milan Maretta – Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach

5.       Prírodné vedy, chémia

Ing. Tomáš Bertók, PhD. – Chemický ústav SAV v Bratislave

6.       Stavebníctvo, architektúra

Ing. arch. Štefan Tkáč – Stavebná fakulta TU v Košiciach

7.       Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo

Ing. Attila Tóth – Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

8.       Právo, filozofia, politológia, sociológia

Mgr. Ing. František Lipták – Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

9.       Kultúra a umenie

Bc. Stanislav Králik – Fakulta dramatických umení AU v Banskej Bystrici

10.   Ekonómia

Ing. Andrej Cupák – Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

11.   Šport

Mgr. Pavol Hlavačka – Pedagogická fakulta UKF v Nitre

 

Text: Filip Krpelan

Foto: Gabriel Kuchta

Príloha

Ing. Tomáš Bertók z Chemického ústavu SAV s ocenením
Príloha

Ing. Tomáš Bertók s rektorom UK prof. RNDr. Karolom Mičietom, PhD.
Príloha

Ing. Tomáš Bertók prijíma ocenenie od predsedu Junior Chamber International Mariána Meška
Príloha

Ing. Tomášovi Bertókovi blahoželá členka P SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.
Príloha

RNDr. Ľubomír Antoni prijíma gratuláciu od členky predsedníctva SAV prof. PharmDr. Daniely Ježovej, DrSc.
Príloha

Spoločná fotografia víťazov desiateho ročníka Študenstskej osobnosti Slovenska