Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Konferenciu zahájili riaditeľ Ústavu polymérov SAV, Ing. Igor Lacík, DrSc., predseda SAV Prof. Jaromir Pastorek, DrSc. a Dr. Albert Hwa, vedecký projektový manažer JDRF

Konferencia o princípoch enkapsulácie

23. 9. 2014 | videné 1434-krát

Ústav polymérov SAV v spolupráci s Bioencapsulation Research Group zorganizoval v dňoch 17.-19. septembra 2014 22nd International Conference on Bioencapsulation, ktorá bola zároveň 21th Bratislava International Conference on Macromolecules http://bioencapsulation.net/2014_Bratislava/.

 

Bioencapsulation Research Group http://bioencapsulation.net/, vedená Prof. Denisom Ponceletom z Ecole des Mines de Nantes,  je medzinárodná organizácia združujúca okolo 6000 členov z akademického a priemyselného prostredia. Zaoberá sa všetkými aspektami štúdia a aplikácie (bio)enkapsulácie, t.j. oblasti biomedicíny, biotechnológie, farmaceutických, kozmetických, potravinárskych a iných aplikácií, vývoja technológií, technologických zariadení, enkapsulačných postupov, materiálov a pod.

 

Využitie princípov enkapsulácie pre biomedicínske a biotechnologické aplikácie v SAV ako aj dlhodobý aktívny kontakt s Bioencapsulation Research Group boli základom toho, že organizáciou tohtoročnej konferencie bol poverený Ústav polymérov SAV. Konferencie sa zúčastnilo 120 účastníkov z celého sveta, ktorí počas 3 dní mali možnosť sa oboznámiť s novými poznatkami v 5 sekciách: (1) inovatívne postupy v mikroenkapsulácii, (2) enkapsulácia pankreatických ostrovčekov a iné biomedicínske aplikácie, (3) materiály vhodné na enkapsuláciu, (4) aplikácie v potravinárstve, poľnohospodárstve, životnom prostredí a biotechnológii, a (5) rôzne technológie a procesy. Konferencie sa zúčastnilo aj niekoľko vystavovateľov prezentujúcich hlavne nové enkapsulačné technológie.

 

Otvorenia konferencie sa zúčastnil predseda SAV Prof. Jaromir Pastorek, DrSc.Dr. Albert Hwa, vedecký projektový manažer JDRF. Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR, Ústavu polymérov SAV, neinvestičného fondu Cukrovka n.f. Hlavnými sponzormi konferencie boli Bioencapsulation Research Group, ktorá poskytla na základe kvality príspevkov granty umožňujúce účasť hlavne doktorandov a mladých vedcov na konferencii. Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) http://jdrf.org/about-jdrf/ sponzorovala sekciu venovanú enkapsulácii pankreatických ostrovčekov, čo umožnilo účasť niekoľkých členov enkapsulačného konzorcia JDRF. Členom tohto konzorcia je vďaka nedávno získanému projektu aj tím Ing. Igora Lacíka, DrSc. z Ústavu polymérov SAV v spolupráci s UIC Chicago.  Konferenciu podporili aj firmy Procter & Gamble a CentralChem.

 

Poďakovanie za organizáciu a úspešný priebeh konferencie patrí Prof. Denisovi Ponceletovi na strane BRG, tímu z Oddelenia pre výskum biomateriálov Ústavu polymérov SAV a Dr. Silvii Podhradskej z Ústavu polymérov SAV na strane hostiteľskej organizácie, ako aj zamestnancom hotela Holiday Inn v Bratislave za vytvorenie profesionálnej a priateľskej atmosféry.

 

Ing. Igor Lacik, DrSc.,predseda organizačného výboru