Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Doc. RNDr. Ing. Mikuláš Gažo, DrSc.

Rozlúčka s docentom Mikulášom Gažom

30. 6. 2014 | videné 1595-krát

Ústav biochémie a genetiky živočíchov s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 28. júna 2014 nás vo veku nedožitých 92 rokov opustil bývalý kolega Doc. RNDr. Ing. Mikuláš Gažo, DrSc.

 

Docent Gažo bol jedným zo zakladateľov živočíšnej biochémie na Slovensku a v tejto vednej disciplíne pracoval na rôznych pracoviskách SAV v Ivanke pri Dunaji od r. 1954 do r. 1990. Na našom pracovisku patril od jeho založenia v r. 1965 k popredným vedeckým pracovníkom, ktorí vytvárali koncepčnú vedeckú tvár ústavu. Výsledky jeho vedeckej práce v oblasti štúdia biochemických procesov u hydiny vzbudili značnú pozornosť nielen domácej a zahraničnej vedeckej komunity, ale našli svoje uplatnenie aj vo výrobnej praxi a v kozmickom výskume. Centrom jeho vedeckého záujmu bol najmä metabolizmus vápnika a fosforu vo vzťahu k tvorbe kostí a vaječnej škrupiny u nosníc, ako aj funkcia vitamínu A v procesoch determinujúcich úžitkovosť hydiny. Výsledky jeho vedeckej práce boli zverejnené v početných pôvodných vedeckých prácach, odborných článkoch, monografiách a v početných prednáškach na domácich a zahraničných vedeckých podujatiach. Bol nositeľom zlatej plakety SAV za zásluhy v biologických vedách a striebornej medaily Československé akademie zemědelské. Okrem bohatej vedeckej činnosti sa doc. Gažo angažoval aj spoločensky a najmä jeho aktivity v oblasti poznávania histórie rodnej Bratislavy mu priniesli viacero ocenení zo strany mesta.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční dňa 2. júla 2014 o 13.45 hod. v bratislavskom krematóriu.

Česť jeho pamiatke.

 

Zdroj: Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV