Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

19.9.2013 oceňoval Literárny fond v Zichyho paláci

Ceny za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2012

20. 9. 2013 | videné 3155-krát

19. septembra 2013 v zrkadlovej sieni Zichyho paláca v Bratislave Literárny  fond ocenil autorov vedeckej a odbornej literatúry.

Cenu v kategórii  spoločenské vedy si odniesli aj vedci Slovenskej akadémie vied Valerián Bystrický, Dušan Kováč a Ján Pešek z Historického ústavu  SAV. Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2012 si za spoločenské vedy  odniesli Juraj Zajonc (Ústav etnológie SAV) a Obadi Saleh Mothana z Ekonomického ústavu SAV. V kategórii slovníková a encyklopedická literatúra získali prémiu Vojtech Dangl a Vladimír Segeš (obaja Historický ústav SAV).

V kategórii biologické a lekárske vedy boli členkami autorského kolektívu, ktorý získal cenu Literárneho fondu doc. Oľga Križanová (Ústav nolekulárnej gyziológie a genetiky) a prof. Daniela Ježová (Ústav experimentálnej endokrinológie). Prémiou  bola  ocenená Gabriela Juhásová z Ústavu ekológie lesa SAV. Ocenenie prémiou v kategórii prírodné a technické vedy získali Viliam Novák (Ústav hydrológie SAV) a Ivo Proks, in memoriam z Ústavu anorganickej chémie SAV.

V kategórii  „Prémia  za trojročný  vedecký ohlas za rok 2013“ boli ocenení Pavol Prokop (Ústav zoológie SAV)  a Roman Holec z Historického ústavu SAV, Radoslava Matúšová ( Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV), Igor Lacík z Ústavu polymérov SAV.

Prémiou  za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo 2013 boli ocenení Dana Miklisová (Parazitologický ústav SAV) a  Vladimír Šepelák  z Ústavu geotechniky SAV.

 

 

Cena za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2012

  

V kategórii spoločenské vedy:

PhDr. Valerián Bystrický, DrSc., PhDr. Dušan Kováč, DrSc., doc. PhDr. Ján Pešek,    

        DrSc.  a kolektív

        za dielo Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992, VEDA

 

V kategórii slovníková a encyklopedická literatúra :   

PhDr. Mária Čierna a PhDr. Ladislav Čierny

        za dielo Nemecko – slovenský slovník, IKAR

 

V kategórii biologické a lekárske vedy, cenu odovzdala prof. Daniela Ježová :

prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc. a kolektív

     za dielo   Lekárska biochémia, OSVETA

 

V kategórii prírodné a technické vedy :

Prof. Ing. Roman Boča, DrSc.

     za dielo A Handbook of Magnetochemical Formulae, Elsevier Amsterdam

 

Prémie za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2012

 

V kategórii spoločenské vedy:

 

prof. PhDr. Imrich Sedlák, CSc.

        za dielo Východné Slovensko v letokruhoch národa, Matica slovenská

 

doc. PhDr. Juraj Šedivý, PhD., MSA, prof. PhDr. Tatiana Štefanovičová, DrSc.

        a kolektív

         za dielo Dejiny Bratislavy I. Od počiatkov do prelomu 12. a 13. storočia,  

        Brezalauspure – na križovatke kultúr,  Slovart

 

Dr. h. c., prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. a doc. JUDr. Mojmír Mamojka ml., PhD.

        za dielo Teória a prax v obchodnom práve,  Bratia Sabovci

 

PhDr. Juraj Zajonc, CSc.

         za dielo Premeny vlákna,   Edition Ryba

 

doc. Ing. Obadi Saleh Mothana, PhD. a kolektív

za dielo  Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. Medzi stagnáciou a oživením,

EÚ SAV

 

prof. Ing. Božena Chovancová, PhD. a kolektív

        za dielo   Komoditné trhy a reálne investície,  IURA Edition

 

 

V kategórii slovníková a encyklopedická literatúra :   

PhDr. Vojtech Dangl, CSc. a doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.

       za dielo Vojvodcovia. 111 osobností vojenských dejín Slovenska,  Ottovo nakladateľstvo

 

PhDr. Michal Eliáš, CSc.

       za dielo Kde mŕtvi žijú a nemí hovoria (Archívne rarity),  Matica slovenská

 

 

V kategórii biologické a lekárske vedy : 

RNDr. Ján Krištofík, CSc., Mgr. Štefan Danko a kolektív

      za dielo   Cicavce Slovenska, rozšírenie, bionómia a ochrana, VEDA

 

doc. MUDr. Zuzana Kabátová, CSc., prof. MUDr. Milan Profant, CSc. a kolektív

      za dielo   Audiológia, GRADA, Praha

 

prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., doc. MUDr. Zdenko Kilinger, PhD. a kolektív

       za dielo   Osteoporóza, HERBA

 

prof. MUDr. Miroslav Šašinka, DrSc., doc. MUDr. Katarína Furková, CSc.,

        mim. prof. a kolektív

      za dielo   Slnečný vitamín. Pandémia nedostatku vitamínu D, HERBA

 

doc. Ing. Gabriela Juhásová, CSc. a kolektív

      za dielo   Gaštan jedlý na Slovensku. Perspektívy jeho ochrany a pestovania,

      Ústav ekológie lesa SAV

 

V kategórii prírodné a technické vedy : 

Ing. Viliam Novák, DrSc.

       za dielo Evapotranspiration in the Soil-Plant-Atmosphere Systems, Springer

 

RNDr. Rudolf Ďuďa, CSc. a Mgr. Daniel Ozdin, PhD.

      za  dielo Minerály Slovenska,  Granit Praha

 

doc. Ing. Richard Kittler, DrSc., Mgr. Miroslav Kocifaj, PhD. a 

        Ing. Stanislav Darula, CSc.

      za dielo Daylight Science and Dyalighting Technology, Springer

 

doc. RNDr. Peter Mikuš, PhD.

      za dielo  Chiral Capillary Electrophoresis in Current Pharmaceutical and   

      Biomedical  Analysis, INTECH

 

Ing. Ivo Proks, DrSc. in memoriam

       za dielo Celok je jednoduchší ako jeho časti (Vybrané kapitoly z histórie exaktných prírodných vied), VEDA

 

Prémia  za trojročný  vedecký ohlas za rok 2013 

 

V kategórii spoločenské vedy:

 

I. miesto

doc. PaedDr. Pavol Prokop, PhD.

 

II. miesto

prof. PhDr. Roman Holec, DrSc.

 

III. miesto

prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc.

 

 

V kategórii prírodné a lekárske vedy:

I. miesto

 RNDr. Radoslava Matúšová, PhD.

 

II. miesto

 doc. Ing. Roman Martoňák, DrSc.

 

III. miesto

doc. MUDr. Marián Kollárik, PhD.

 

V kategórii technické vedy a geovedy:

I. miesto

neudelil

II. miesto  - Ing. Igor Lacík, DrSc.

 

III. miesto

Ing. Ján Kuzmík, DrSc.

 

III. miesto

doc. Ing. Ľuboš Buzna, PhD.

 

 

Prémia  za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo 2013

V  kategórii spoločenské vedy:

I. miesto neudelil

II. miesto neudelil

III. miesto  neudelil

 

V  kategórii prírodné a lekárske vedy:

I. miesto  neudelil

II. miesto neudelil

III. miesto   

RNDr. Dana Miklisová, PhD.

 na dielo  Randolph Se., Miklisová D., Lysý J., Rogers Dj., Labuda M.: Incidence from  coincidence: patterns of tick infestations on rodents facilitate transmission of tickborne encephalitis virus, Source: Parasitology, Volume 118, Pages 177-186, DOI: 10.1017/S0031182098003646, Part 2, Published FEB 1999 :

 

III. miesto

doc. RNDr. Peter Mikuš, PhD.

 na dielo  Mikuš Peter, Maráková Katarína: Advanced CE for chiral analysis of drugs, metabolites and biomarkers in biological samples, In: Electrophoresis – Vol. 30,  No. 16 (2009), s. 2773-2802, ISSN 01730835

 

V kategórii  technické vedy a geovedy:

I. miesto  neudelil

II. miesto neudelil

III. miesto

prof. RNDr. Vladimír Šepelák, DrSc.

na dielo V. Šepelák, I. Bergmann, A. Feldhoff, P. Heitjans, F. Krumeich, D. Menzel, F. J. Litterst, S. J. Campbell, K. D. Becker: Nanocrystalline nickel ferrite, NiF2O4; mechanosynthesis, nonequilibrium cation distribution, canted spin arrangement, and magnetic behavior,  Journal of Physical Chemistry C111, (2007), pp. 5026-5033°ISSN: 1932-7447

 

prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.

na dielo  T. Havlík, M. Turzáková, S. Stopic, B. Friedrich: Atmospheric leaching, of EAF dust with diluted sulphuric acid, Hydrometallurgy, 77, 2005, 41-51, Elsevier, USA, ISSN 0304-386X

 

Foto: Katarína Selecká, SAV