Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Riaditeľ ÚSvL SAV Prof. Adam Bžoch, CSc. predstavuje hosťa Helmuta Böttigera

O povojnovej nemeckej literatúre

3. 5. 2013 | videné 866-krát

Dňa 29. 4. 2013 sa v Ústave svetovej literatúry  v spolupráci s Goetheho inštitútom konala prednáška nemeckého literárneho vedca Helmuta Böttigera, ktorý od roku 2000 pôsobí ako autor a kritik na voľnej nohe v Berlíne. Po predstavení hosťa riaditeľom Ústavu, prof. Adamom Bžochom, odznela prednáška o nemeckom literárnom zoskupení Gruppe 47, ktoré je aj predmetom Böttigerovej najnovšej publikácie Gruppe 47 – Als die deutsche Literatur Geschichte schrieb. Prednášajúci v krátkosti ale výstižne predstavil literárnu skupinu povojnových nemeckých autorov, ktorí hlboko ovplyvnili západonemeckú literárnu tvorbu a verejnú mienku. Autor načrtol hlavné úskalia nielen tvorby autorov, ale aj svojho archívneho a terénneho výskumu, čím Gruppe 47 zachytil v sieti komplexných vzťahov (otázky vyhranenia poetiky a programu, vnútorná emigrácia, či pomerne nedávne obvinenia z antisemitizmu). Nasledovala pútavá diskusia, v ktorej Böttiger ochotne a vyčerpávajúco zodpovedal početné otázky z publika.

 

Autor: P. Blšťáková