Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Obálka knihy

Nová publikácia Ústavu etnológie SAV: Kulinárna kultúra regiónov Slovenska

27. 3. 2013 | videné 1148-krát

Ústav etnológie SAV predstavuje novú publikáciu Rastislavy Stoličnej-Mikolajovej (ed.) a Kataríny Novákovej: Kulinárna kultúra regiónov Slovenska (Bratislava: VEDA 2012, 496 strán, ISBN 978-80-224-1257-5).

Kniha prináša etnologický pohľad na fenomén tradičnej regionálnej výživy obyvateľstva Slovenska. K jej napísaniu autorky inšpiroval fakt, že kulinárna kultúra je v súčasných humanitných disciplínach považovaná za fenomén, ktorý patrí k najstabilnejším a najvýraznejším identifikačným faktorom ľudských spoločenstiev.

Slovensko patrilo až do polovice 20. storočia k tým európskym krajinám, v ktorých prevažoval agrárny charakter spôsobu života obyvateľstva. Z tohto dôvodu aj strava vidieckeho obyvateľstva a obyvateľstva menších miest mala regionálny, až lokálny charakter, podmienený samozásobiteľským režimom rodín pri získavaní a použití potravín.

Autorky analyzujú charakter tradičnej kuchyne v dvadsiatich dvoch regiónoch Slovenska v prvej polovici 20. storočia, teda vo fáze, keď išlo o modernizačnými procesmi ešte takmer nenarušený systém stravovania. Regióny vybrali tak, aby pokryli celé územie Slovenska a zároveň reprezentovali etnografické oblasti, ktoré charakterizovala viac-menej homogénna tradičná kultúra, podmienená primárne ekologickými a klimatickými podmienkami a tiež podobnými historickými, kultúrnymi a sociálnymi faktormi. Etnologický výskum a interpretáciu materiálu zameriavajú na výživu v kontexte sociokultúrneho, etnického a náboženského života regionálnych spoločenstiev, v ktorých príprava jedla a nápojov a spôsoby ich konzumácie predstavujú formu spoločenskej činnosti a zároveň sú významnou súčasťou kultúrneho dedičstva týchto spoločenstiev.

Publikácia je prvou komplexne spracovanou prácou venovanou regionálnym podobám kulinárnych tradícií Slovenska.

Autor: Ústav etnológie SAV